Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Etapy i cele integracji gospodarczej po II wojnie św.

  Większość krajów Europy Zachodniej znalazła się w głębokim kryzysie społecznym i gospodarczym. Radykalizowały się nastroje społeczne, rosły wpływy komunistów. W tej sytuacji rząd USA dążąc do utrzymania Europy Zachodniej w sferze swoich wpływów okazały jej znaczną pomoc gospodarczą i finansowa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONZ-owski model bezpieczeństwa md.

  Według raportu SG ONZ z 1985 bezpieczeństwo md. to suma i rezultat bezpieczeństwa każdego oddzielnie i wszystkich państw członkowskich razem wziętych. Zbudowana koncepcja na idei współdziałania państw współtworzących system , jego istotą i główną przesłanką jest zasada zbiorowej samoobrony. Oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego

  Bezpieczeństwo to kod informacyjny adresowany do państw, organizacji md. społeczności, jednocześnie jest to kategoria niejednoznaczna. Jest to stan niezagrożenia, pewności, spokoju, wolności od szkodliwości wojen lub stan i proces podlegający prawom poliarchii systemu md.

  Cel działania państwa wobec...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota bezpieczeństwa międzynarodowego

  Bezpieczeństwo md jest terminem często używanym w praktyce stosunków md. i nauce badającej te stosunki. Jest to stan w którym państwa mają poczucie pewności, że brak jest groźby ataku militarnego, politycznych presji, nacisku gospodarczego, zagrożenia ekologicznego czy utraty istotnych wartości...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota zimnej wojny

  Kategoria historyczna odnosząca się do stosunków między dwoma przeciwstawnymi systemami społeczno - politycznymi jakie kształtowały się po 2 wojnie. Jest na ogół związana z tworzeniem się systemu komunistycznego. Z kształtowaniem się nowego dwubiegunowego modelu stosunków md. w skali globalnej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE i istota pokoju pozytywnego i negatywnego

  Negatywne definicje utożsamiają pokój ze stanem braku wojny lub zorganizowanej przemocy kolektywnej. Pozytywne poszerzają pojęcie pokoju negatywnego o wartości kreacyjne w stosunkach md. Pokój to stan w którym wojny nie tylko nie występują ale mają miejsce procesy i zdarzenia, które czynią go...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter i moc wiążąca uchwał organów md.

  Wiele kwestii prawnych: jaki charakter mają uchwały i w jakim okresie obowiązującym dla państw członkowskich czy można je uważać za źródło prawa md. Jedni autorzy przypisują bez wahania prawotwórczy charakter uchwał. Inni mówią, że to niewiążące zalecenia. Pogląd, który traktuje tego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY POLITYKI ZAGRANICZNEJ wg. Rosenau'a

  Model Rosenau'a,- teoria powiązania. Zmierza ona według Rosenaua do zjawiska kurczenia się świata w strukturze nauki o polityce. Wprowadza on wniosek, że dotychczasowe badania odnosiły się do relacji jednostka polityczna - a jej środowisko, a nie od tego jak te relacje oddziałują i warunkują...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /2 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY POLITYKI ZAGRANICZNEJ wg. BELLERSA

  Bellers: w zależności od przyjętych metod i celu działania w polityce zagranicznej mówimy o polityce liberalnej , pacyfistycznej, mesjanistycznej lub totalitarnej.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna: cechy specyficzne

  1.Polityka zagraniczna państwa jest jego polityką zewnętrzną. Każde państwo pełni 2 podstawowe funkcje wewnętrzne i zewnętrzne. Polityka państwowa w obu tych sferach ma za zadanie urzeczywistnienie tych podstawowych interesów

  2.Polityka zagraniczna ma swą specyfikę nie jest to jedna ze szczegółowych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 250

  praca w formacie txt

Do góry