Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Organizacje integracji gospodarczej państw rozwiniętych

  Unia Europejska – procesy integracji gospodarczej krajów zachodnioeuropejskich, którym towarzyszyło tworzenie ponadnarodowych struktur instytucjonalnych, zostały zapoczątkowane w latach pięćdziesiątych. W 1952 r. powstała pierwsza z tzw. Wspólnot Europejskich – Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /3 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje polityczno - militarne we współczesnym świecie

  Rada Europy – powstała w 1949 r. na mocy konwencji podpisanej przez 10 państwa zachodnioeuropejskich. W okresie narastania zimnej wojny i konfrontacji ze Wschodem państwa te chciały stworzyć organizacje panamerykańską, jednoczącą kraje na gruncie demokracji, przestrzegania...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje regionalne i ich działalność na arenie międzynarodowej

  W 1947 r. na konferencji w Rio de Janeiro przyjęto międzyamerykański traktat w wzajemnej pomocy, a 1948 roku podpisano w Bogocie Kartę Organizacji Państw Amerykańskich. Powstanie tej organizacji związane było z dążeniem państw Południowej i Środkowej Ameryki do niezależności. OPA jest organizacją...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SG ONZ: rola i pozycja w strukturze ONZ

  Sekretarz Generalny ONZ jest najwyższym urzędnikiem międzynarodowym, odpowiedzialnym wyłącznie przed Organizacja. Sekretarz wybiera Zgromadzenie Ogólne za rekomendacją Rady Bezpieczeństwa Kadencja trwa 5 lat. Z racji pełnionej funkcji SG uczestniczy we wszystkich posiedzeniach ZO ONZ, RB oraz RSG i ma prawo...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Narodów Zjednoczonych: pojęcie i struktura

  System Narodów Zjednoczonych tworzą organizacje wyspecjalizowane skupione wokół ONZ, których zadaniem jest rozwiązywanie poprzez współpracę międzynarodową problemów społecznych, gospodarczych, kulturalnych współczesnego świata.

  Obecnie w ramach systemu ONZ działa 16 organizacji wyspecjalizowanych:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Społeczno - Gospodarcza: skład i podstawowe funkcje

  RADA GOSPODARCZO- SPOŁECZNA – składa się z 54 członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata według klucza geograficznego (14 państw afrykańskich, 11 azjatyckich, 10 południowoamerykańskich, 13 wysoko uprzemysłowionych oraz 6 środkowo- i wschodnioeuropejskich), z tym że rokrocznie zmienia się...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Bezpieczeństwa – zasady działania

  Rada Bezpieczeństwa może stosować środki przymusu politycznego, ekonomicznego a nawet militarnego wobec państw, które naruszają podstawowe zasady współżycia międzynarodowego (agresja, masowe łamanie praw człowieka).

  Decyzje Rady Bezpieczeństwa zapadają:

  W sprawach proceduralnych – większością...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Bezpieczeństwa – skład, funkcje

  RADA BEZPIECZEŃSTWA – składa się z 15 członków – 5 stałych (USA, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Chiny) i 10 członków niestałych, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne. Decyzje zapadają kwalifikowana większością głosów, z zachowaniem zasady jednomyślności stałych członków Rady.

  Podstawowa funkcja...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgromadzenie Ogólne ONZ: skład, funkcje i zasady działania

  ZGROMADZENIE OGÓLNE – jest największym organem plenarnym, składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Każdemu przysługuje jeden głos. ZO odbywa doroczne sesje zwyczajne i zbiera się na żądanie Rady Bezpieczeństwa lub większości członków na sesje nadzwyczajne. Decyzje w ważnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i kompetencje organów głównych ONZ

  Głównymi organami ONZ są:

  Zgromadzenie Ogólne

  Rada Bezpieczeństwa

  Rada Gospodarczo-Społeczna

  Rada Powiernicza

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

  Sekretariat

  ZGROMADZENIE OGÓLNE – składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Każdemu przysługuje jeden głos. ZO...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /3 863

  praca w formacie txt

Do góry