Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega polityka protekcjonizmu w handlu międzynarodowym?

  Protekcjonizm w MSG polega na wykorzystywaniu przez Państwo środków i narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej do osiągnięcia celów tej polityki. Jest on pochodną polityki interwencjonizmu państwowego w gospodarce.

  Do pozytywnych stron protekcjonizmu można zaliczyć: ochronę bilansu płatniczego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak działa stopa % jako narzędzie ZPE?

  Stopa % jest to stosunek sumy, którą się płaci za użytkowanie kapitału pieniężnego, do wielkości tego kapitału. Najczęściej ustalana jest na rok. W polityce ekonomicznej może ona zachęcać lub zniechęcać do lokowania depozytów w określonych walutach, depozyty przynoszą odsetki zgodnie za stopą...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób działa kurs walutowy jako narzędzie zagranicznej polityki ekonomicznej?

  Kurs walutowy decydował o rozwoju stosunków handlowych i produkcyjnych z zagranicą. Wyznacza on poziom cen dewizowych w eksporcie i poziom cen krajowych w imporcie. Stwarza to Państwu możliwość oddziaływania na zmiany bilansu handlowego. Wyróżniamy 4 metody takiego oddziaływania: obniżkę kursu walutowego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne narzędzia zagranicznej polityki ekonomicznej

  Narzędziami ZPE nazywamy elementy mechanizmu ekonomicznego funkcjonującego w danym kraju, wykorzystywane przez państwo do oddziaływania na podmioty gospodarcze pod kątem osiągnięcia celów tej polityki.

  Narzędzia ZPE:

  takie, które służą Państwu do oddziaływania na wszystkie podmioty gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne cele zagranicznej polityki ekonomicznej

  Zagraniczna czy międzynarodowa polityka ekonomiczna – określa metody i środki osiągania przez państwo postawionych sobie celów go­spodarczych oraz osiągania celów różnych krajów na drodze współpracy gospodarczej z zagranicą, głównie przez zawieranie międzynarodowych porozumień gospodarczych, jak też...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym motywowane jest rosnące zainteresowanie przedmiotem MSG?

  Badanie problemów międzynarodowego handlu i pieniądza stanowiło zawsze żywą i kontrowersyjną część teorii ekonomii.

  Dzięki nasilonej międzynarodowej wymianie towarowej i międzynarodowym przepływom kapitału gospodarki różnych krajów są ze sobą ściślej powiązane, niż to miało miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść Międzynarodowych stosunków Gospodarczych

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

  1) powiązania ekonomiczne (więzi ekonomiczne) między różnymi krajami, rozumiane jako stosunki między państwami, ale także między konkretnymi podmiotami ekonomicznymi, przedsiębiorstwami obejmujące międzynarodowe sfery wymiany dóbr, usług i czynników wytwórczych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota ładu międzynarodowego

  Międzynarodowy ład pokojowy; stan, w którym funkcjonują zabezpieczenia instytucjonalne, prawne, polityczne, ekonomiczne i militarne przed stosowaniem przemocy, występuje stabilizacja stanu posiadania, przestrzegane są stosowne porozumienia.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arbitraż

  Arbitraż polega na załatwianiu sporu pomiędzy stronami za pomocą orzeczenia wydanego przez jednego lub więcej arbitrów wybranych przez strony. Skład sędziowski zależy od wyboru stron sporu. Podstawę prawną arbitrażu ustalają strony sporu. Powołane jest trzecie państwo w celu rozstrzygnięcia sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polemologia a peace research: różnice metodologiczne i główne przesłanie

  Polemologia (gr. polemos – wojna, bój, walka) jest nauką o pokoju oraz drogach i środkach budowy światowego społeczeństwa pokojowego. Polemolodzy zakładają, że drogę do nauki o pokoju wiedzie przez poznanie anatomii wojny. Badając źródła, naturę i prawidłowości występowania wojen, można ustalić...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt

Do góry