Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dumping

  Dumping jest to sprzedaż towarów eksportowanych za granicę po cenach niższych niż w kraju. Przesłankami jego stosowania może być: dążenie do opanowania nowych rynków lub utrzymania pozycji na dotychczasowych poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji, zdobycie dodatkowych dewiz, zmniejszenie lub...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /3 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia eksportowe bezpośrednie oraz subsydia pośrednie

  Zadaniem subsydiów (subwencji) eksportowych jest pomoc w zwiększe­niu sprzedaży za granicą przez poprawę konkurencyjności towarów kra­jowych na rynku zagranicznym.

  Państwo godzi się na subsydiowanie prywatnego eksportu (dopłacając różnicy między wyższą ceną wyrobu krajowego a jego niższą ceną na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /4 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subsydia i ich stosowanie

  Subsydium jest to dostarczanie przez rząd albo inną instytucję publiczną środków finansowych lub wsparcia dochodowego, lub cenowego przedsiębiorstwom (najczęściej eksporterowi), lub producentowi wyrobów przeznaczonych na eksport.

  Subsydium dzieli się na bezpośrednie (bezpośrednie wsparcie finansowe...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opłaty wyrównawcze – ich zastosowanie

  Opłatą wyrównawczą nazywamy – różnicę między niższą ceną towaru importowanego, a wyższą ustaloną i gwarantowaną przez Państwo, ceną wewnętrzną towaru produkowanego w kraju. Podstawowym celem tych opłat jest podniesienie ceny towaru importowanego do poziomu ceny towaru krajowego w celu zrównania...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki cła importowego dla kraju

  Efektem wprowadzenia cła importowego jest wzrost ceny krajowej towaru importowanego. Drugorzędną sprawą jest to kto płaci cło: dostawca zagraniczny czy odbiorca krajowy importowanego towaru. W każdym przypadku wyższa cena krajowa obciąża konsumenta krajowego.

  >

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są cła ochronne a czym cła fiskalne?

  Cła ochronne – zabezpieczają produkcję krajową przed konkurencja zagraniczną. Cel ten jest osiągany przez podniesienie na rynku krajowym ceny wyrobu zagranicznego o stawkę celną. Im stawka ta jest wyższa, tym producent wyrobu krajowego jest w wygodniejszej sytuacji.

  Cła te są stosowane w celu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy występują cła eksportowe?

  Cła eksportowe służą Państwu do kształtowania wielkości i kierunków wywozu. Są one nakładane w pierwszej kolejności na wyroby mające długofalowo zagwarantowany zbyt na rynku jednego lub wielu krajów. Dotyczy to zwłaszcza przypadku, gdy dany kraj wykorzystuje cło do regulowania podaży eksportowej na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są cła preferencyjne a czym cła dyskryminacyjne?

  Cła preferencyjne – stosowane są z krajami, które są korzystniej traktowane, niż gwarantuje to klauzula największego uprzywilejowania. W przypadku gdy preferencyjna stawka celna jest ustalona na poziomie zerowym, mają miejsce tzw. Preferencje celne. Cła preferencyjne nie przysługują krajom, które uzyskały...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są cła i jakie są główne rodzaje ceł?

  Cło jest opłatą pobieraną od towaru zagranicznego w związku z przekro­czeniem przez niego granicy celnej. Cła należą do najstarszych instrumentów protekcji. Ich szerokie zasto­sowanie w przeszłości wynikało częściowo z tego, że były one dogodnym instrumentem zapewniającym uzyskiwanie wpływów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne argumenty podnoszone w teorii ekonomii na rzecz protekcjonizmu

  W teorii ekonomii nie stwierdza się jednoznacznie, kiedy występuje liberalizm a kiedy protekcjonizm. Nie głosi się także, ze wolny handel jest lepszy od protekcjonizmu, lub odwrotnie.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt

Do góry