Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powięź powierzchowna brzucha

  Powięź ta (fascia superficialis*) jest dość gruba, wyposażona w liczne włókna sprężyste. Ku górze łączy się ona z powięzią piersiową, przyśrodkowo — z kresą białą, ku dołowi zaś jest ściśle zrośnięta z więzadłem pachwinowym. W miejscu gdzie nad więzadłem pachwinowym (nieco powyżej i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsultant

  Definicja

  Konsultant to inaczej osoba doradzająca, zajmująca się udzielaniem porad w wybranej dziedzinie, np. reklama, marketing, prawie itp. zadaniem konsultanta jest przede wszystkim rozpoznanie i badanie problemu oraz udzielenie pomocy we wdrożeniu rozwiązań.

  Funkcje i role konsultanta

  Do podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agregat M1

  Agregat M1

  Jest to pieniądza|agregat pieniężny uznawany za podstawową miarę podaży pieniądza w wąskim ujęciu.

  Poza M0|bazą monetarną obejmuje bankowy|rachunki bankowe podmiotów gospodarczych płatne na żądanie (na żądanie). Środki na tego typu rachunkach mogą być natychmiast użyte w zawieranych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytanie o cenę

  Request For Quotation (RFQ)

  W języku polskim określone jako zapytanie o cenę. W warunkach zlecania nieskomplikowanych, pojedynczych, ustandaryzowanych usług RFQ może zastępować zapytanie ofertowe RFP. Wśród przykładowych sytuacji, w których zapytanie ofertowe zastępowane jest zapytaniem o cenę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm automatycznego przywracania równowagi płatniczej w warunkach systemu Bretton Woods

  Podstawę systemu z Bretton Woods stanowiły dwie zasady:

  wymienialności walut (była ona gwarantowana przez bank centralny emitujący walutę. Obowiązywała także wymienialność rynkowa tzn. całkowita swoboda obrotu pieniężnego w skali międzynarodowej). Oznaczała ona gwarancję odkupienia przez władze...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm dochodowy przywracania równowagi bilansu płatniczego w różnych systemach walutowych

  Zgodnie z tym mechanizmem w warunkach deficytu bilansu handlowego ( a tym samym płatniczego ) następuje zmniejszenie wydatków, zaczyna działać mechanizm mnożnika w dół i w efekcie ma miejsce spadek wartości PBK. Odwrotnie kształtuje się sekwencja w przypadku nadwyżki bilansu. Główny nacisk w tym...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm cenowy przywracania równowagi bilansu płatniczego w różnych systemach walutowych

  Mechanizm cenowy w sposób automatyczny działał tylko w systemie waluty złotej, ale mamy z nim do czynienia także współcześnie. Zwraca się w nim jedynie uwagę na zmiany cen, zakłada się występowanie konkurencji doskonałej i brak różnic w elastyczności cenowej popytu i podaży oraz, że według prawa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie równowagi i nierównowagi bilansu płatniczego

  Bilans płatniczy jest uważany za zrównoważony gdy nie występują transakcje wyrównawcze, których celem jest zrównoważenie bilansu płatniczego (np. celowe zaciąganie kredytu w warunkach deficytu handlowego lub deficytu obrotów bieżących ). Z równowaga bilansu mamy do czynienia gdy równoważą się...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota bilansu płatniczego i jego główne pozycje

  Bilans płatniczy to syntetyczne zestawienie wszystkich płatności dokonywanych między rezydentami krajowymi, a zagranicą w danym okresie, zazwyczaj w określonym roku.

  Pozycje bilansu płatniczego kraju:

  I. Bilans obrotów bieżących obejmuje płatności kraju związane z międzynarodową wymianą towarów i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy i mechanizmy płatności międzynarodowych

  Rozliczenia międzynarodowe polegają na regulowaniu powstałych między podmiotami z różnych krajów należności i zobowiązań pieniężnych z tytułu obrotu handlowego, usługowego, kapitałowego i świadczeń jednostronnych. Mogą mieć formę gotówkową i bezgotówkową.

  Rozliczenia bezgotówkowe mogą mieć...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt

Do góry