Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Grupa mięśni pochyłych

  Grupa mięśni pochyłych (przedni, środkowy, tylny), stanowiących przedłużenie mięśni międzyżebrowych powyżej klatki piersiowej. Powstają one z szeregu segmentów przypuszczalnie warstwy zewnętrznej przednio-bocznej ściany ciała, które zlewają się z sobą wraz z zanikiem odpowiednich żeber...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szyi - uwagi ogólne

  Mięśnie szyi układają się symetrycznie dokoła kręgosłupa. Z mięśniami położonymi do tyłu od kręgosłupa zapoznaliśmy się poprzednio; tworzą one mięśnie karku. Pozostałe mięśnie, położone z prawej i lewej strony kręgosłupa i do przodu od niego, stanowią mięśnie szyi w ścisłym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepukliny boczne lub skośne

  Przepukliny boczne lub skośne (herniae laterales s. obliąuae) wpuklają się przez dół pachwinowy boczny, przebiegają przez całą długość kanału pachwinowego i wstępują pod skórę tak samo jak poprzednie przez pierścień pachwinowy powierzchowny. Leżą one stale bocznie od naczyń nabrzusznyeh...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepukliny przyśrodkowe lub proste

  Przepukliny przyśrodkowe lub proste (herniae mediales s. rectae) przebijają się najkrótszą drogą przez ścianę brzucha; wpuklają się przez dół pachwinowy przyśrodkowy i uwypuklają pod skórę przez pierścień pachwinowy powierzchowny. Leżą one stale bocznie od więzadła pępkowego przyśrodkowego i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepukliny pachwinowe

  Wszystkie przepukliny pachwinowe powstają powyżej więzadła pachwinowego w przeciwieństwie do przepuklin udowych, które wytwarzają się poniżej tego więzadła. Przepukliny pachwinowa mogą wypuklać się przez dół pachwinowy przyśrodkowy lub przez dół pachwinowy boczny. Dół nadpęcherzowy prawie nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsca zmniejszonego oporu ścian brzucha

  Ściana brzucha nie we wszystkich miejscach jest jednakowo wytrzymała; ma ona punkty zmniejszonego oporu, poprzez które czy to wskutek wzmożonego ciśnienia w jamie brzusznej, jak np. podczas podnoszenia ciężarów, czy z innych przyczyn trzewa mogą się wydostawać na zewnętrz jamy brzusznej pod skórę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy pępkowe boczne

  Fałdy pępkowe boczne (plicae umbilicales laterales) biegną bocznie od poprzednich z prawej i lewej strony, nieco zbieżnie ku górze. Oba te fałdy zawierają naczynia nabrzuszne dolne, które kierują się na powierzchnię tylną m. prostego brzucha.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy pępkowe przy środkowe

  Fałdy pępkowe przy środkowe (plicae umbilicales mediales) prawy i lewy, zawierają więzadła tej samej nazwy (ligamenta umbilica-lia medialia); rozpoczynają się one bocznie od pęcherza i biegną zbieżnie ku górze do pępka; oba te więzadła są pozostałością tętnic pępkowych, które w życiu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałd pępkowy pośrodkowy

  Fałd pępkowy pośrodkowy (plica umbilicalis mediana), nieparzysty, zawiera więzadło pępkowe pośrodkowe (ligamentum umbilicale medianum), biegnące w płaszczyźnie pośrodkowej ciała od pępka do szczytu pęcherza. Więzadło to jest pozostałością występującego u zarodka moczownika (urachus), który...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrózek nasienny

  Powrózek nasienny (funiculus spermaticus), jak już wspomniano, zawiera nasieniowód (ductus deferens) wraz z naczyniami i nerwami. Cewkowata wypustka powięzi poprzecznej — wyrostek pochwowy powięzi poprzecznej (processus vaginalis fasciae transrersalis) otacza jądro, nasieniowód oraz naczynia jądrowe i nosi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt

Do góry