Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przestrzeń przedkręgowa

  Przestrzeń przedkręgowa (spatium prevertebrale) stanowi najgłębiej położoną przestrzeń łącznotkankową, znajdującą się między blaszką przedkręgową powięzi szyi a powierzchnią przednią kręgosłupa w odcinku szyjnym. Ta komora kostno-włóknista rozpoczyna się na przednim łuku kręgu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń środkowa szyi

  Przestrzeń środkowa szyi (spatium colli medium*). Druga, praktycznie bardzo ważna przestrzeń, łącznotkankowa przestrzeń środkowa szyi, znajduje się poniżej kości gnyko-wej między blaszką przedtchawiczą i przedkręgową. Przestrzeń ta zawiera: 1) krtań z tchawicą, do tyłu od nich 2) gardło i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń nadmostkowa i nadobojczykowa

  Przestrzeń nadmostkowa i nadobojczykowa (spatium suprasternale et supraclauicula-re*). Między blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyi leży szczelinowata przestrzeń łącznotkankowa. Jej część pośrodkowa (przestrzeń nadmostkowa) położona jest nad rękojeścią mostka i do tyłu od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewki naczyń

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka przedkręgowa

  Blaszka przedkręgowa (lamina prevertebralis) pokrywa mm. długie szyi i głowy, jak również powierzchnię przednią trzonów kręgów szyjnych oraz obejmuje pień współczulny. Ku bokom łączy się ona z powięzią otaczającą mm. pochyłe, ku górze sięga do przyczepu mm. długich głowy na podstawie czaszki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka przedtchawicza

  Blaszka przedtchawicza (lamina pretrachealis) różni się wybitnie od obu pozostałych; jest ona bardzo mocna, o wyraźnym charakterze rozcięgna. Jest też znacznie mniejsza od poprzedniej, gdyż występuje tylko w polu ograniczonym przez trzon kości gnykowrej, oba brzuśce mm. łopatkowo-gnykowych, mostkowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka powierzchowna

  Blaszka powierzchowna (lamina superficialis) jest bardzo słabą blaszką łącznotkankową, którą dostrzegamy po usunięciu warstwy tłuszczowej podskórnej i m. szerokiego szyi. Są w niej liczne otworki, przez które przechodzą nerwy splotu szyjnego do skóry i żyłki łączące żyły skórne (żyła szyjna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź szyi

  Powięź szyi {fascia cervicalis) składa się z poszczególnych blaszek. Blaszki te tworzą nie tylko pochewki dla mięśni oraz wielkich naczyń i nerwów, ale rozpięta jak błony między poszczególnymi mięśniami, nadają kierunek ruchom mięśni i w pewnym stopniu hamują je. Poza tym ograniczają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień długi szyi

  M. długi szyi (ra. longus colli) jest podłużny, trójkątny, położony bezpośrednio na kręgosłupie. Ciągnie się on od kręgu szczytowego do trzeciego kręgu piersiowego.

  Mięsień składa się z trzech głównych pasm: 1) pasmo przyśrodkowe, podłużne, rozpoczyna się na trzonach drugiego — czwartego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień długi głowy

  M. długi głowy (ra. longus capitis), najbardziej powierzchowny z mięśni przedkręgowych, jest płaski, podłużny, rozpięty między kością potyliczną a dolnymi kręgami szyjnymi.

  Przyczepy. Mięsień ten rozpoczyna się na guzkach przednich wyrostków poprzecznych trzeciego do szóstego kręgu szyjnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt

Do góry