Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień zginacz krótki kciuka

  M. zginacz krótki kciuka (ra. flexor pollicis brevis) położony jest częściowo pod poprzednim, częściowo przyśrodkowo od niego. Tak jak poprzedni, biegnie od troczka zginaczy do bliższego paliczka kciuka.

  Mięsień ten rozpoczyna się dwiema głowami. Głowa powierzchowna odchodzi od troczka zginaczy;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwodziciel krótki kciuka

  M. odwodziciel krótki kciuka (ra. abductor pollicis brevis) jest najbardziej powierzchownym mięśniem tej grupy; jest to mięsień spłaszczony, położony między szeregiem bliższym kości nadgarstka a bliższym paliczkiem kciuka.

  Rozpoczyna się on na troczku zginaczy, na guzku kości łódeczkowatej oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótkie mięśnie ręki

  Krótkie mięśnie ręki położone są na stronie dłoniowej śródręcza i między kośćmi śródręcza . Strona grzbietowa ręki jest pozbawiona mięśni. Dzięki temu palce zachowują swój wysmukły kształt, przysposobiony zarówno do silnego chwytania, jak i subtelnego dotyku. Twarz i ręka są narządami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /4 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewki ścięgien ręki grzbietowe

  Troczek prostowników wysyłając przegrody od kk. promieniowej i łokciowej wytwarza sześć kanałów kostno-włóknistych. w których przebiegają ścięgna prostowników objęte pochewkami maziowymi ścięgien (naginać sy-noviales tendinum). Grupa promieniowa obejmuje pięć ścięgien: 1) przedział pierwszy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewki ścięgien ręki dłoniowe

  Nadgarstkowe (trzy przedziały) leżą pod troczkiem zginaczy, który wraz z bruzdą nadgarstka wytwarza kanał nadgarstka (canalis carpi), przez który przebiega 10 ścięgien zginaczy i n. pośrodkowy: 1) przedział dla pochewki ścięgna zginacza promieniowego nadgarstka (nagina syn. tendinis m. flexoris carpi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność pochewek ścięgien

  Budowa pochewek ścięgien dłoniowych wykazuje dużą zmienność osobniczą: tłumaczy się ona powstawaniem odrębnych zawiązków pochewek nadgarstka 1 palców oraz ich późniejszym łączeniem się. Pochewka łokciowa nadgarstka może być podzielona w różny sposób, a wtedy przenoszenie się zapalenia może...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój pochewek dłoniowych

  Początkowo pochewki ścięgien rozwijają się na każdym palcu po jednej i dwie pochewki w kanale nadgarstka: jedna wspólna dla ścięgien wszystkich zginaczy palców oraz jedna dla ścięgna zginacza długiego kciuka. Już jednak we wczesnej młodości zlewa się prawie stale pochewka kciuka z odpowiednią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka

  Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka (ragina tendinis m. flexo-ris pollicis longi) łączy się przeważnie z pochewką I palca, może jednak być od niej przedzielona cienką ścianką. U dołu rozpoczyna się ona na podstawie dalszego paliczka kciuka, ku górze nieznacznie tylko wystaje nad troczek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścięgno zginacza promieniowego nadgarstka

  Przez oddzielny przedział kanału nadgarstka, położony najbardziej promieniowo, przebiega ścięgno zginacza promieniowego nadgarstka, objęte krótką pochewką ścięgna (rapiria syiwwalis tendinis m. flexoris carpi radialis). Pochewka ta sięga u góry na guzek kości łódeczkowatej, u dołu kończy się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka

  Pochewka ścięgna zginacza długiego kciuka (ragina tendinis m. flexo-ris pollicis longi) łączy się przeważnie z pochewką I palca, może jednak być od niej przedzielona cienką ścianką. U dołu rozpoczyna się ona na podstawie dalszego paliczka kciuka, ku górze nieznacznie tylko wystaje nad troczek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt

Do góry