Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięsieńczworogłowy uda

  M. czworogłowy uda (m. ąuadriceps femoris), położony na powierzchni przedniej uda, jest to gruby mięsień podzielony na cztery głowy. Głowa przednia, dwustawowa, jest najbardziej niezależna; stanowi ona m. prosty uda. Inne głowy, jednostawowe, boczna, pośrednia i przyśrodkowa, zwane mm. obszernym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęsia stopa ścięgnista

  Gęsia stopa ścięgnista (pes anserinus) Ścięgno końcowe m. krawieckiego wraz ze ścięgnami m. smukłego i m. półścięgnistego wachlarzowato rozszerzają się u swych końców i łączą się z powięzią goleni, tworząc płytkę ścięgnistą, zwaną gęsią stopą; przyczepia się ona na piszczeli...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień krawiecki

  M. krawiecki (ra. sartorius), zwany też m. najdłuższym uda, owija się jak esowata taśma dokoła przedniej, a następnie przyśrodkowej powierzchni uda, między kością biodrową a bliższym końcem k. piszczelowej. Jest to najdłuższy mięsień (ok. 50 cm) ciała ludzkiego.

  Rozpoczyna się on krótkim...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie uda

  Na udzie, tak samo jak na goleni, strona grzbietowa jest skierowana do przodu, strona brzuszna ku tyłowi. Wskutek tego mięśniówka grzbietowa jest położona do przodu kości udowej, mięśniówka zaś brzuszna do tyłu od niej. Obie te grupy są najważniejszymi mięśniami stawu kolanowego i tworzą grupę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zasłaniacz zewnętrzny

  M. zasłaniacz zewnętrzny (m. obturator extemus) jest mięśniem spłaszczonym, wachlarzowratym, położonym na powierzchni zewnętrznej błony zasłonowej. Biegnie on od otworu zasłonionego do krętarza większego kości udowej.

  Rozpoczyna się on na powierzchni zewnętrznej błony zasłonowej i na brzegu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień czworoboczny uda

  M. czworoboczny uda (m. ąuadratus femoris), kształtu czworokątnego, jest położony na stronie tylnej oraz dolnej stawu biodrowego i rozpięty między guzem kulszowym a kością udową.

  Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu bocznym guza kulszowego. Włókna biegną poziomo i równolegle w kierunku bocznym i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie bliźniacze górny i dolny

  Mm. bliźniacze górny i dolny (mm. gemelli superior et inferior) są to dwa małe mięśnie z lekka spłaszczone, które biegną poprzecznie z obwodu wcięcia kulszowego mniejszego kości kulszowej do krętarza większego kości udowej.

  M. bliźniaczy górny rozpoczyna się na kolcu kulszowym; bliźniaczy dolny —...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zasłaniacz wewnętrzny

  M. zasłaniacz wewnętrzny (m. obturator internus) jest mięśniem spłaszczonym, trójkątnym, wachlarzowatym, położonym częściowo wewnątrz miednicy, częściowo w okolicy pośladkowej.

  Zasłaniacz wewnętrzny rozpoczyna się na powierzchni wewnętrznej błony zasłonowej i na kości miedniczej w otoczeniu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień gruszkowaty

  M. gruszkowaty (m. piriformis) jest mięśniem spłaszczonym, trójkątnym, rozpiętym między kością krzyżową a krętarzem większym.

  Rozpoczyna się on na powierzchni miednicznej kości krzyżowej w otoczeniu otworów krzyżowych miednicznych II doIV. Włókna biegną zbieżnie w kierunku bocznym przez otwór...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień pośladkowy mały

  M. pośladkowy mały (m. gluteus minimus), podobnie jak poprzedni, jest mięśniem pierzastym, zbudowanym wachlarzowato; jest on położony pod mięśniem poprzednim i jak on biegnie od kości biodrowej do krętarza większego.

  Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchni po-ladkowej talerza kości biodrowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /juleczka Dodano /05.01.2012 Znaków /3 274

  praca w formacie txt

Do góry