Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakość produktu

  Charakterystyka

  Jakość produktu oznacza poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Jest to zespół cech użytkowych, zarówno materialnych (np. trwałość), jak i emocjonalnych (np. zgodność z obowiązującą modą), które wpływają na stopień zaspokojenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.01.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozcięgno podeszwowe

  Rozcięgno podeszwowe (aponeurosis plantaris) rozpoczyna się na guzie piętowym. Bardzo silne pasmo, nieraz dwuwarstwowe, biegnie do przodu bezpośrednio na zginaczu krótkim palców i częściowo z nim się zrasta. W połowie długości podeszwy dzieli się ono na pięć odnóg do pięciu palców; wysyłają one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź grzbietowa powierzchowna stopy

  Powięź grzbietowa powierzchowna stopy {fascia dorsalis pedis superficialis). Ścięgna i mięśnie grzbietu stopy są przykryte powierzchowną powięzią grzbietową. Stanowi ona przedłużenie powięzi goleni i przechodzi dalej w rozcięgno grzbietowe palców. Jest to cienka błona, przez którą widoczne są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź podeszwowa głęboka stopy

  Powięź podeszwo w a głęboka stopy {fascia pantaris pedis profunda0) albo powięź podeszwowa międzykostną stopy, oddziela komorę środkową podeszwy (zginaczy palców) od kośćca i mm. międzykostnych. Ku tyłowi przechodzi w więzadło podeszwowe długie, do przodu kończy się na więzadłach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień czworoboczny podeszwy

  M. czworoboczny podeszwy (ra. ąuadratus plantae), zwany też zginaczem dodatkowym (flexor accessorius), jest mięśniem płaskim, czworokątnym, położonym w części tylnej wyniosłości pośredniej podeszwy.

  Rozpoczyna się dwoma pasmami na dolnej i przyśrodkowej powierzchni kości piętowej. Włókna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień przywodziciel palucha

  M. przywodziciel palucha (ra. adductor hallucis) jest położony bocznie od zginacza krótkiego i głębokiego na mm. międzykostnych. Tak samo jak na ręce jest mięśniem dwugłowym.

  Gruba i długa głowa skośna (caput obliąuum) rozpoczyna się na podstawach kości śródstopia II do IV, na kości klinowatej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień zginacz krótki palucha

  M. zginacz krótki palucha (ra. flexor hallucis brevis) położony jest częściowo powierzchownie, z tyłu i przyśrodkowo przykryty odwodzi-cielem palucha.

  Mięsień ten rozpoczyna się na powierzchniach po-deszwowych wszystkich trzech kości klinowatych, kości łódkowatej i na więzadle piętowo-sześciennym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień odwodziciel palucha

  M. odwodziciel palucha {m. abductor hallucis) jest położony powierzchownie na brzegu przyśrodkowym stopy. Jest to najsilniejszy krótki mięsień stopy; on to głównie kształtuje wyniosłość przyśrodkową podeszwy.

  Mięsień ten rozpoczyna się na stronie przyśrodkowej guza piętowego, na blaszce...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień prostownik krótki palców

  M. prostownik krótki palców (ra. extensor digitorum brevis) i m. prostownik krótki palucha (ra. extensor hallucis brevis) tworzą wspólny brzusiec położony na grzbiecie stopy. Mięśnie te są rozpięte między kością piętową a czterema pierwszymi palcami.

  Oba mięśnie rozpoczynają się wspólnie na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótkie mięśnie stopy

  Siła krótkich mięśni stopy jest bardzo znaczna; służą one bowiem nie tylko do poruszania palców, z których cztery wykazują bardzo niewielką ruchomość, ale przede wszystkim czynnemu podpieraniu stopy postawnej (obciążonej) w pionowej postawie ciała. Mięśniom tym przypada w znacznie większym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /05.01.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt

Do góry