Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  „Teoria domina” i utworzenie SEATO

  Teoria domina (z angielskiego domino theory), teoria politologiczna, która zakłada, że każde wydarzenie społeczno-polityczne prowokuje następne, zgodnie z układem przyczynowo-skutkowym. Obecna w polityce amerykańskiej prowadzonej w rejonie Azji Południowo-Wschodniej w okresie zimnej wojny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interesy mocarstw światowych w Indochinach do 1950 r.

  W czasie II wojny światowej Indochiny Francuskie były okupowane przez Japończyków, lecz po jej zakończeniu Francuzi planowali odzyskanie panowania nad swoimi azjatyckimi koloniami. Doprowadziło to do konfliktu między Francją a Viet Minhen ( Ligą Niepodległości Wietnamu) kierowanym przez...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /5 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki i znaczenie wojny koreańskiej dla zimnej wojny

  ROZEJM W PANMUNDŻON 1953r 27.07. : rozejm przyśpieszyła śmierć Stalina; podpisano go w milczeniu, bez podania rąk i udziału przedstawicieli (Li Syng- Mana- przedstawiciel ZSRR w ONZ, który warunki układu uważał za zdradę). Na północy przetrwał totalitarny reżim Kim Ir Sena. Korea Północna szybko...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednie i bezpośrednie przyczyny wybuchu wojny koreańskiej

  -w sierpniu 1945r. Korea okupowana dotąd przez Japonię została w części północnej wyzwolona przez wojska radzieckie, a w części południowej przez amerykańskie. Linia ustalona 2 września 1945r. przebiegała wzdłuż 38 równoleżnika. Zgodnie z uchwałami moskiewskimi z grudnia 1945r. w krótkim czasie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie utworzenia ChRL dla zimnej wojny

  -1.10.1949 Mao Tse-tung proklamował na placu Tiananmen w Pekinie powstanie ChRL

  -katastrofe jaką spotkała czolowego sojusznika Stanów w Azji nazwano w Waszyngtonie „utratą Chin”

  -od tego momentu diametralnie zmienił się układ sił na Dalekim Wschodzie

  -w rzeczywistości zmiana ta była nie na rękę nie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /4 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja nuklearna i wyścig zbrojeń

  OGÓLNIE

  -radziecki ekspansjonizm polityczny i gospodarczy w Europie Srodkowej stał się sygnałem ostrzegawczym dla reszty aliantow,szczególnie Ameryki

  -radca ambasady ameryk.w ZSRR i ekspert ds.radzieckich(Kennan) zalecał opór wobec radzieckiej ekspansji-swoje poglądy wyłożył w depeszy zwanej Długim...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /11 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATO i wojskowo - polityczna integracja Zachodu

  Wkrótce po zawarciu Paktu Brukselskiego Bevin(szef dyplomacji brytyjskiej) i Bidault zwrócili się do Marshalla z propozycją utworzenia szerszej wspólnoty obronnej państw Europy Zachodniej z udziałem USA.

  11 czerwca 1948r. Senat amerykański uchwalił tzw. Rezolucję Arthura Vandenberga. Zezwalała ona na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakt brukselski – okoliczności utworzenia i cele polityczno – wojskowe

  Utworzenie Kominformu(wrzesień 1947r.), a także wygłoszone w Szklarskiej Porębie na posiedzeniu dziewięciu europejskich partii komunistycznych przemówienia Andrzeja Żdanowa skłoniły państwa Europy Zachodniej do szukania form ściślejszej współpracy militarnej. Zwłaszcza oskarżenia Żdanowa o...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza, charakter i znaczenie pierszego kryzysu berlińskiego

  Geneza:

  Na konferencji londyńskiej państw Unii Zachodniej I USA(23 luty – 6 marca i 20 kwietnia – 1 czerwca 1948r) uzgodniono włączenie francuskiej strefy okupacyjnej do Bizonii i utworzenie Trizonii(zrealizowane 8 kwietnia 1949r.) Niemcy Zachodnie uznano oficjalnie za uczestnika planu Marshalla...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /5 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan Marshalla – cele, zakres, efekty

  5 czerwca 1947r. Marshall w przemówieniu wygłoszonym w Uniwersytecie Harvarda wezwał rządy państw europejskich do opracowania wspólnego programu gospodarczego w celu wzmocnienia kondycji i odzyskania pozycji starego kontynentu. Plan polegał na propozycji wykorzystania środków finansowych, towarów i urządzeń...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Patryk0909 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 759

  praca w formacie txt

Do góry