Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ czynnika ekonomicznego na SM

  Potencjał gospodarczy państw zawsze warunkował ich pozycję międzynarodową. W epoce odkryć geograficznych pojawiło się uzależnienie gospodarek poszczególnych państw od stanu i tendencji gospodarki światowej lub regionalnej. Decydujące znaczenie zyskiwały wówczas kolejno: żelazo, węgiel, stal, metale...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /4 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na SM - ich systematyka i rozwój

  Systematyka czynników:

  I wg kryterium czasowego: historyczne, aktualne, potencjalne.

  II wg kryterium przestrzennego: narodowe (lub państwowe), międzynarodowe

  ( pozanarodowe) →podział wg zasięgu terytorialnego: lokalne, regionalne, kontynentalne i globalne.

  III wg kryt. strukturalnego: obiektywne (...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność międzynarodowa i jej rozwój

  Społeczność międzynarodowa- jest zrzeszeniem skupiającym uczestników SM.

  Trzy fazy rozwoju społeczności międzynarodowej:

  I W średniowieczu pod tym pojęciem rozumiano „rodzinę europejskich narodów chrześcijańskich”. Próbowano wtedy nadać temu pojęciu szersze znaczenie. Stanisław ze Skarbomierza...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczestnicy SM - kwestia podmiotowości politycznomiędzynarodowej i prawnomiędzynarodowej

  Uczestnik SM- to każdy nosiciel jakiejś aktywności, która wpływa na SM pozytywnie lub negatywnie.

  Podmiotowość politycznomiędzynarodowa- to zdolność do świadomego działania międzynarodowego, którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu.

  Jej atrybutami są:

  świadomość podmiotu-...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki o stosunkach międzynarodowych i metody badawcze internacjologii

  Funkcje:

  1. f. deskryptywna- jest wstępem i niezbędnym etapem działalności naukowej, nie ma jednak charakteru teoretycznego. Dokonuje opisu rzeczywistości międzynarodowej;

  2. f. eksplanacyjna- ma wyjaśnić, dlaczego zaistniały i opisane fakty, zjawiska i procesy międzynarodowe. Wymaga to określenia...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpad ZSRR

  Powody

  można powiedzieć, że zgodnie ze słowami Kennana z 1946r ZSRR załamało się pod własnym ciężarem.

  Trudności gospodarcze wynikające z niewydolności ustroju,

  Społeczeństwo było skorumpowane i nieporadne,

  Samo istnienie ZSRR jako federacji różnych narodów stało pod...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Jesień Ludów“ w Europie Wschodniej

  a) Powody:

  katastrofa gospodarcza,

  korupcja, tyrania i niekompetencja partii komunistycznych,

  tłumione przez dekady protesty społeczne,

  brak niezależności narodowej, podstawowych wolności obywatelskich,

  osoba Gorbaczowa, który nie ukrywał swojej niechęci do systemu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Aksamitna rewolucja” – pojęcie, wyznaczniki, skutki

  sama nazwa „aksamitna rewolucja” pchodzi od jej charakteru, który jak na rewolucję był wyjątkowo łagodny i bezkrwawy

  można jej używać generalnie do określania wydażeń w europie wschodniej ( no może z wyjątkiem Rumuni ) i pokojowego zrzucania jażma radzieckiego.

  Jak i również...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska wobec zjednoczenia Niemiec

  Motywy niepokojów:

  zjednoczenie państwa Niemieckiego, które atakiem na Polskę rozpoczęło II WŚ, musiało budziło duży niepokój w społeczeństwie Polskim

  dodatkowo propaganda antyniemiecka ( przeciw RFN, nie przeciw NRD ) była prowadzona przez władzę PRLu od początku jego powstania, ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki zjednoczenia Niemiec

  ukazanie ogromu różnicy w poziomie życia między Niemcami wschodnimi a zachodnimi,

  rozpoczął się powolny i bardzo kosztowny proces zasypywania tych różnic, RFN wydało miliardy marek w celu podniesienia standardu życia w Niemczech wschodnich. Po tym wszystkim niektórzy Niemcy zachodni już...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt

Do góry