Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Procedury badawcze w dydaktyce

  - specyfika badań naukowych w dydaktyce 

  Dydaktyka posługuje się w badaniach metodami humanistycznymi (eksplikacyjna, porównawcza, analityczna), jak również przyrodniczymi z racji podbudowy przyrodniczej (obserwacyjna, eksperymentalna, statystyczna). Badanie naukowe w dydaktyce służą zdobyciu informacji do...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej

  - etymologia, geneza, znaczenie nazwy dydaktykaTermin dydaktyka pochodzi z języka greckiego: didaktikos- pouczający, a didasko- uczę .Po raz pierwszy użyto go w 1613 r. w Niemczech przez Krzysztofa Helwiga i Joachima Junga.

  - dydaktyka jako dyscyplina teoretyczna, empiryczna, hermeneutyczna i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka jako dyscyplina naukowa

  - podstawowe pojęcie dydaktyki

  Dydaktyka to nauka o nauczaniu i uczeniu się, gdzie wypracowane są różne systemy dydaktyczne.

  - związek dydaktyki z innymi dyscyplinami pedagogicznymi oraz naukami pokrewnymi

  Dydaktyka wiąże się z innymi dyscyplinami pedagogicznymi, takimi jak:

  pedagogika ogólna -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE KSZTAŁCENIA

  Podział:

  • Cele ogólne – wyrażają to, co ma być produktem końcowym szkoły, stąd określenie celów instytucjonalnych

  • Cele pośrednie – otrzymuje się w rezultacie podziału ogólnych celów wyrażonych w kategoriach funkcji na składniki w postaci czynności

  • Cele szczegółowe – charakteryzuje większa...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział gier dydaktycznych

  1. Burza mózgów – ta metoda przeznaczona jest do samodzielnego, szybkiego wymyślania przez uczniów zbioru hipotez przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego.

  2. Metoda sytuacyjna – zwana metodą przypadków – polega na bardzo dokładnym rozpatrzeniu jakiegoś przypadku, tak skonstruowanego, że jest on typowy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny, istota, rodzaje niepowodzeń szkolnych

  NIEPOWODZENIA SZKOLNE

  Są to wyraźne rozbieżności między wymaganiami dydaktycznymi i wychowawczymi szkoły, a zachowaniem ucznia oraz uzyskiwanym przez niego wynikami.

  NIEPOWODZENIA SZKOLNE

  Wychowawcze, dydaktyczne

  Ukryte, jawne

  Przejściowe, względnie trwałe

  Drugoroczność, odsiew

  PRZYCZYNY...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie i cele pracy domowej w procesie kształcenia

  Praca domowa jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych dydaktycznych form organizacji procesu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania, szeroko stosowana zarówno w lekcji problemowej jak i lekcji podającej. Polega na obowiązkowym wykonywaniu w domu zajęć, które zleca uczniowi nauczyciela w toku...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, budowa, rodzaje lekcji oraz ich właściwości

  Lekcja - organizacyjna forma nauczania oparta o realizację określonego zadania dydaktycznego. Jest formalnym rodzajem interakcji nauczyciela z uczniami, nastawionym na realizację celów kształcenia.

  Struktura lekcji uzależniona jest od:

  realizowanych celów

  treści merytorycznych

  metod kształcenia...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, istota, cele i zadania samokształcenia

  Samokształcenie - samodzielne zdobywanie wiadomości, umiejętności i sprawności praktycznych z określonej dziedziny wiedzy. W szerszym ujęciu - kształtowanie własnej osobowości według własnego wzoru ideału.

  Nazywane również "samouctwem". Samokształcenie osiąga optymalny poziom wtedy gdy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie zasad nauczania dla prawidłowej organizacji procesu nauczania

  ZASADY NAUCZANIA

  Zasady nauczania to ogólne normy postępowania dydaktycznego, określające jak należy realizować cele kształcenia. można wyróżnić wiele znaczeń „zasady nauczania”. W dydaktyce można wyróżnić co najmniej 3 znaczenia terminu zasada nauczania. Według pierwszego z tych znaczeń zasada to...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 613

  praca w formacie txt

Do góry