Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nauczanie problemowe

  NAUCZANIE PROBLEMOWE - polega na przyswajaniu sobie pewnych informacji, i także na czynnym wytwarzaniu wiedzy na pracy badawczo-poznawczej ucznia. Nauczanie to pojawiło się w latach 50-tych naszego wieku.

  Nauczanie problemowe opiera się nie na przekazywaniu gotowych wiadomości, lecz na uzyskiwaniu przez...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka metod nauczania

  - metody asymilacji samodzielnego dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne i praktyczne 

  Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy:

  - klasyczna metoda problemowa

  - metoda przypadków

  - metoda sytuacyjna

  - giełda pomysłów

  - mikronauczanie

  - gry dydaktyczne

  Metody waloryzacyjne (eksponujące):

  - metoda...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody realizacji celów kształcenia

  - kryteria doboru metod kształcenia 

  Czynnikami determinującymi dobór metod nauczania w procesie dydaktycznym są: cele, treści, zadania dydaktyczne, wiek uczniów i kwalifikacje n-la. Nie znaczy to jednak, że poszczególne grupy metod lub pojedyncze metody należące do tych grup trzeba wiązać rygorystycznie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realizacja zasad kształcenia w procesie lekcyjnym

  - treści zasad nauczania i uczenia się 

  treści zasad nauczania mają na celu poprawić zarówno jakość nauczania jak i uczenia się, a także ułatwić pracę nauczycielowi i uczniom. Uczniowie mają wiedzieć po co uczą się danych treści i umieć wykorzystać je w praktyce. Zasady uczą jak uczyć się...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja pracy dydaktycznej w szkole

  - podział i charakterystyka form organizacyjnych 

  Kryteria podziału:

  - liczba uczniów

  - miejsce pracy uczniów

  - czas trwania zajęć dydaktycznych.

  Ze względu na liczbę uczniów biorących udział w procesie dydaktycznym wyróżnia się:

  - nauczanie jednostkowe

  - nauczanie grupowe

  - nauczanie zbiorowe...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie pracy dydaktycznej

  - ogólne zasady planowania

  Planowanie uważa się nie tylko za jedno z najważniejszych zadań podejmowanych przez nauczyciela. Działanie to wymaga nie tylko rozumienia kluczowych zasad nauczania, ale i świadomości wymagań programowych określonych na szczeblu centralnym, wiedzy o polityce przyjętej w danej...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady uczenia

  - zasady nauczania jako formy postępowania nauczyciela i uczniów w trakcie realizacji celów kształcenia

  Zasady nauczania- (wg Kupisiewicza) to normy postępow. dydaktycznego których przestrzeganie pozwala n-lowi zaznajamiać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie wielostronne

  - podstawy kształcenie wielostronnego: psychologiczne i dydaktyczne

  Wielostronność nauczania wyraża się w stosowaniu różnorodnych form pracy uczniów i domaga się szerokiego wprowadzenia pracy grupowej do procesów uczenia się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

  „Wielostronne...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy doboru i układu treści kształcenia

  - wymagania stawiane treściom kształceniaKryteria doboru treści kształcenia w ujęciu W. Okonia:

  1) Wymagania związane z osobą uczącą się i rozwijającą się pod wpływem edukacji – treści powinny być dostosowane do możliwości ucznia (fizycznych, społecznych, psychicznych); należy uwzględniać...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treści kształcenia

  - jedno- i wielowymiarowe koncepcje treści kształcenia

  1.koncepcje”treściowo informacyjne”

  2.koncepcje”czynnościowe”

  3.koncepcje”funkcjonalne”

  4.koncepcje”modelowe”

  - teorie doboru treści kształcenia w aspekcie psychologicznym, socjologicznym i teoriopoznawczym 

  1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 543

  praca w formacie txt

Do góry