Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nabłonek błony śluzowej

  Nabłonek (epithelium) pokrywający błonę śluzową reguluje jej przepuszczalność. W przewodzie pokarmowym od ust do żołądka pokarmy nie są wchłaniane; przesuwające się kęsy, już rozdrobnione, ale jeszcze nie rozpuszczone, mogłyby mechanicznie uszkadzać ścianę przewodu; występuje tu też...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa

  Skóra i błona śluzowa tworzą dwie powierzchnie: zewnętrzną i wewnętrzną. Powierzchnia zewnętrzna pokryta jest zrogowaciałym nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, naskórkiem (epidermis), który spoczywa na łączno-tkankowym podłożu, tzw. skórze właściwej (corium). Powierzchnię wewnętrzną przewodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odcinek ogonowy

  Odcinek ogonowy—jelito ogonowe. Jak wyżej wspomniano, odcinek ten zachowuje się tylko we wczesnych okresach rozwoju i następnie zanika całkowicie (w początku 2 miesiąca); nie bierze więc cn udziału w budowie wykształconego jelita, które kończy się jelitem tylnym w obrębie steku. Ponieważ odbyt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odcinek czaszkowy

  Odcinek czaszkowy — jelito głowowe. Z niego powstajc jama ustna i gardło, jak również jama nosowa (górne drogi oddechowe), a poza tym m. in. migdałki i gruczoł tarczowy. U niższych kręgowców ściana tego odcinka przerwana jest szczelinami skrzelowymi; u zwierząt oddychających skrzelami jest więc...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYS ROZWOJU PRZEWODU POKARMOWEGO

  Pierwsze okresy rozwoju przewodu pokarmowego zostały już opisane w tomie I. Z podanego tam opisu wynika, że przewód ten powstaje ze sklepienia pęcherzyka żółtkowego tworzącego tzw. rynienkę jelitową. Budulcem rynienki jest entoderma i pokrywająca ją warstwa śródzarodkowej mezo-dcrmy. W okresie, gdy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /2 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI OGÓLNE - układ pokarmowy

  Jedną z istotnych właściwości każdego żywego ustroju jest jego zdolność do wymiany materii ze środowiskiem. Każdy ustrój jako całość i każda jego komórka pobiera ze swego środowiska tzw. substancje pokarmowe. Substancje te ustrój następnie przetwarza, a uzyskaną w tych chemicznych przemianach...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /3 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ pokarmowy - uwagi ogólne

  Trzewa obejmują wielką grupę narządów, które służą zarówno do zachowania jednostki, jak i do zachowania gatunku. Ustrój wymaga codziennie pewnej ilości pokarmów organicznych (węglowodanów, tłuszczów, białek, witamin) i nieorganicznych (wody, soli mineralnych). Białka służą do budowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /sara Dodano /06.01.2012 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny bezrobocia

  Analiza przyczyn bezrobocia

  Analizy przyczyn bezrobocia w Polsce wskazują na ich złożoność i różnorodność. Powszechnie uważa się, że jest ono następstwem recesji gospodarczej i spadku produkcji na początku lat dziewięćdziesiątych, procesów restrukturyzacji gospodarki i likwidacji bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny bezrobocia

  Analiza przyczyn bezrobocia

  Analizy przyczyn bezrobocia w Polsce wskazują na ich złożoność i różnorodność. Powszechnie uważa się, że jest ono następstwem recesji gospodarczej i spadku produkcji na początku lat dziewięćdziesiątych, procesów restrukturyzacji gospodarki i likwidacji bezrobocia...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauczanie zespołowe jako sposób rozwijania aktywności uczniów

  W praktyce pedagogicznej rozróżnia się zespoły uczniowskie trwałe (stałe) i okolicznościowe (doraźne). Zespoły trwałe można tworzyć na dłuższy czas (np. na cały rok szkolny). Trwały charakter zespołów nie oznacza jednak całkowitej niezmienności ich składu osobowego. Jeżeli w praktyce okaże...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 425

  praca w formacie txt

Do góry