Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ząb trzonowy dolny drugi

  Ząb trzonowy dolny drugi ma koronę prawie kwadratową i najczęściej cztery guzki na powierzchni żucia oddzielone od siebie bruzdą w kształcie krzyża. Również i na iym zębie poprzeczne ramię bruzdy wcina się nieco w powierzchnię językową i policzkową, wytwarzając na tej ostatniej mały otwór...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ząb trzonowy dolny pierwszy

  Ząb trzonowy dolny pierwszy ma najczęściej (85—95%) czworokątny i pięć guzków na powierzchni żucia. W pozostałych przypadkach występują cztery guzki; rzadko liczba ich dochodzi do 6. Guzek 5 położony jest na tylnym końcu powierzchni żticia. nieco przesunięty policzkowo; guzek 6, jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby trzonowe dolne

  O ile kształt korony górnych trzonowych jest romboidalny, o tyle korony dolnych trzonowych mają kształt podłużnego prostokątu; są one dłuższe od przodu ku tyłowi. Każdy z dolnych trzonowców może mieć 5 lub 4 guzki. Na zębach czteroguzkowych bruzdy miedzyguzkowe mają kształt krzyża o jednym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ząb trzonowy górny trzeci

  Ząb trzonowy górny trzeci albo górny ząb mądrości jest w uzębieniu ludzkim najbardziej zmienny pod względem kształtu i wielkości. Czasem może on być nie mniejszy niż drugi ząb trzonowy, czasem występuje jako mały, szczątkowy pieniek. czasem wreszcie nie rozwija się wcale (18 — 19%)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ząb trzonowy górny pierwszy

  Obwód korony ma kształt rombu. Z "czterech guzków powierzchni żucia dwa leżą po stronie policzkowej, dwa po stronie pod-nicbiennęj. Przedni guzek strony podniebicnnej jest zwykle największy, tylny tej samej strony najmniejszy. Oba guzki policzkowe, przedni i tylny, są prawie lej samej wielkości. Bruzda...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby trzonowe górne

  Korona tych zębów na przekroju poprzecz nym ma kształt rombu, którego dłuższa przekątna skierowana jest od strom przednio-policzkowej ku stronie tylno-podniebiermej, przekątna zaś krótsza — od strony przednio-podniebiennej ku stronie tylno-policzkowej. Na powierzchn żucia najczęściej występują...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby trzonowe

  Zęby trzonowe (dentes molares). Ze wszystkich zębów trzonowce mają najsilniej rozwiniętą koronę. Korona zębów górnych ma na ogół kształt zbliżony do rombu, dolnych — do wydłużonego prostokąta. Na powierzchni żucia znajdują się co najmniej trzy guzki, przeważnie cztery lub pięć, rzadziej więcej;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby przedtrzonowe dolne

  Zęby przedtrzonowe dolne odróżniają się od górnych przede wszystkim swym mniej więcej okrągłym obwodem powierzchni żucia. Guzki policzkowe są wyższe od językowych i na pierwszym zębie często połączone grzebieniem szkliwa, który dzieli bruzdę podłużną na dołek przedni i tylny. Ząb...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby przedtrzonowe górne

  Na przekroju poprzecznym korona przedstawia wydłużony czworokąt o zaokrąglonych brzegach; długa oś ustawiona jest w kierunku policzkowo-podniebiennym. Powierzchnia policzkowa korony jest większa od podniebiennej. Guzek policzkowy pierwszego zęba jest wyższy od podniebiennego, na drugim — oba guzki są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zęby przedtrzonowe

  Zęby przedtrzonowe (dentes praemolares). Zęby przedtrzonowe pod względem kształtu i czynności stanowią postać przejściową do zębów trzonowych. W miejsce krawędzi siecznej czy brzegu wolnego, który spotykamy na zębach siecznych i na kłach, na koronie zębów przedtrzonowych występuje wyraźna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 638

  praca w formacie txt

Do góry