Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień poprzeczny języka

  M. poprzeczny języka (m. lransversus linguae) jest nieparzysty. Jego włókna krzyżują się z włóknami m. pionowego i bródkowo-językowego; mięsień ten wytwarza główną masę umięśnienia wewnętrznego. Włókna jego biegną poprzecznie od przegrody języka do grzbietu, do brzegów bocznych i na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień podłużny dolny

  M. podłużny dolny (m. longitudinalis inferior) jest jedynym parzystym mięśniem wewnętrznym; wszystkie inne wewnętrzne są nieparzyste. Mięsień ten występuje w postaci odrębnego, podłużnego i spłaszczonego pasma w głębi języka od wierzchołka do nasady; z przodu biegnie między m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień języka podłużny górny

  M. podłużny górny (m. longitudinalis superior) rozpoczyna się i kończy na rozcięgnie języka. Pokrywa on jako jednolita nieparzysta warstwa mięśniowa całą powierzchnię górną języka od wierzchołka do nasady sięgając bocznie aż do jego brzegów. Z przodu mięsień ten jest najgrubszy, z tyłu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzne mięśnie języka

  Mięśnie wewnętrzne rozpoczynają się i kończą w samym języku. Włókna ich przyczepiają się do rozcięgna i przegrody języka albo też^błony śluzowej.

  Włókna ich biegną w trzech zasadniczych kierunkach przestrzeni i krzyżując się mogą dowolnie kształtować jęzvk. Mięśnie zewnętrzne gubią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień rylcowo-językowy

  Rozpoczyna się on na wyrostku rylcowatym i na wię-zadle rylcowo-gnykowym lub rylcowo-żuchwowym. Włókna jego biegną skośnie ku dołowi, do przodu i przyśrodkowo przykrywając górne pasmo powierzchni zewnętrznej m. gny ko wo-językowego. W tym miejscu mięsień dzieli się na dwa pęczki. Silniejszy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień gnykowo-językowy

  M. gnykowo-językowy (m. Iiyoglossus) jest płaski, cienki i czworokątny.

  Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu górnym trzonu i rogów większych kości gnykowej i kieruje się ku górze i nieco do przodu.

  Następnie biegnie między bocznymi pęczkami m. rylcowo-językowcgo a m. podłużnym języka dolnym i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień bródkowo-językowy

  M. bródkowo-językowy (m. genioglossus) jest gruby, mniej więcej czworokątny, ustawiony pionowo. i

  M. bródkowo-językowy rozpoczyna się małym trójkątnym ścięgnem na górnym guzku kolca bródkowego żuchwy; włókna kierują się rozbieżnie ku tyłowi i ku górze; i) dolne włókna biegną ku tyłowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegroda języka

  Przegroda języka (septum linguae). W obrębie trzonu mięśniówkę języka dzieli na połowę prawą i lewą mała, wąska i niezbyt mocna blaszka tkanki łącznej. Stanowi ona niecałkowitą przegrodę języka położoną prostopadle do rozcięgna w płaszczyźnie pośrodkowej i otoczoną ze wszystkich stron...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozcięgno języka

  Rozcięgno języka (aponeurońs linguae). Znaczna część mięśniówki trzonu języka przyczepia się do mocnej i gęstej warstwy łączno tkankowej; powstaje ona z przekształconej tkanki podśluzowej grzbietu i końca języka i nosi nazwę rozcięgna języka. Łączy ono ściśle błonę śluzową z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE JĘZYKA

  Poprzecznie prążkowane mięśnie języka rozpoczynają się częściowo na szkielecie trzewnym: żuchwie, kości gnykowej i wyrostku rylcowa tym, częściowo zaś na składnikach łączno tkankowych samego języka. Pierwsze są to mięśnie zewnętrzne, drugie wewnętrzne. Grupa pierwsza powoduje zmiany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /judy Dodano /06.01.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt

Do góry