Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zwieracz gardła dolny

  Zwieracz gardła dolny (constrictor pharyngis injerior s. m. laryngopha-ryngeus) jest to mięsień o kształcie trapezu; zstępuje najniżej ze wszystkich trzech zwieraczy gardła i leży też najbardziej powierzchownie.

  Mięsień ten rozpoczyna się na krtani dwiema częściami. Cześć górna, większa, m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwieracze gardła

  Mięśniówka okrężna stanowiła pierwotnie zamknięty pierścień zwierający. Ponieważ jednak w jego obręb włączone zostały części szkieletowe, które pierścień ten przerwały, więc tylko ściana tylna i częściowo ściany boczne gardła zachowały pierwotny układ zwieraczy. Włókna mięśniowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa gardła

  Błona mięśniowa gardła (łunica musculańs pharyngis), zbudowana z mięśni poprzecznie prążkowanych, pochodzi z mięśniówki 3, 4 i 5 łuku skrzclowcgo i jest unerwiona przez gałązki przynależnych im nerwów: językowo -gardło w ego i błędnego. Mięśnie gardła rozpoczynają się też przeważnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BŁONA WŁÓKNISTA

  Tkanka podśluzową gardła, zwana błoną włóknistą (tunica fibrosa), stanowi włókniste podłoże gardła. Jest to na ogół cienka i mocna błona ściśle łącząca błonę śluzową z mięśniówką. W niektórych miejscach jest zbita, sztywna i odporna. W małej części górnej pod podstawą czaszki jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły gardłowe

  Gruczoły gardłowe (glandulae pharyngeae): w części nosowej są to gruczoły mieszane, śurowiczo-śluzowe, w części ustnej i krtaniowej — śluzowe. Szczególnie licznie występują w ścianie tylnej i w zachyłku gardłowymi. Wielkość ich waha się w granicach od ziarna prosa do ziarna soczewicy.

  W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa drobnowidowa błony śluzowej

  Błona śluzowa części nosowej gardła w przedłużeniu błony śluzowej jamy nosowej wysłana jest wielorzędowym nabłonkiem migawkowym, w części ustnej i krtaniowej — nabłonkiem wielowarstwowym płaskim. Jeszcze u płodu ludzkiego całe gardło wysłane jest nabłonkiem migawkowym. Wskutek silnego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cześć krtaniowa gardła

  W przedniej ścianie części krtaniowej gardła leży wejście do krtani (aditus laryngis) ograniczone brzegiem górnym nagłośni, fałdami nalewkowo-nagłośniowymi (plicae aryepigloUica) i fałdem błony śluzowej rozpiętym między obiema chrząstkami nalewkowa-tymi. Z brzegów bocznych nagłośni biegnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień gardłowy limfatyczny

  Pierścień gardłowy limfatyczny (Waldeyera). Migdałek pod-niebienny, językowy, gardłowy i trąbkowy układają się w formie niedomkniętego pierścienia limfatyczncg. Oba pierwsze migdałki tworzą wzdłuż cicśni gardła dolne półkole dokoła drogi pokarmowej, oba ostatnie obejmują drogę oddechową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migdałek trąbkowy

  Migdałek trąbkowy (tonsilla lubaria) położony jest na wale trąbkowym; stanowi on boczne przedłużenie migdałka gardłowego. W przypadkach jego przerostu przewietrzanie ucha środkowego jest utrudnione lub uniemożliwione, w wyniku czego może nastąpić osłabienie słuchu.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migdałek gardłowy

  Migdałek gardłowy, czyli migdałek trzeci (tonsilla pharyngeas. terlia), położony jest w okolicy pośrodkowej w przejściu sklepienia gardła w jego ścianę tylną. Migdałek gardłowy jest kształtu mniej więcej czworokątnego o zaokrąglonych kątach; w przekroju mierzy on około 20—25 mm, zresztą jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 145

  praca w formacie txt

Do góry