Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BŁONA ZEWNĘTRZNA gardła

  Zewnętrzną warstwę ściany gardła tworzy cienka łącznótkankowa błona zewnętrzna (tunica adventitia) lub tzw. powięź gardłowa (fasciapharyngea), która z zewnątrz okrywa mięśniówke. Ku górze i do przodu przechodzi ona w powięź pol i czkowo-gardłową (fascia buccopharyngea, t. II str. 168), na tylnej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie gardła dla mowy artykułowanej

  Wraz ze zdobyciem pionowej postawy ciała gardło człowieka zmienia swe położenie i ustawia się prostopadle do długiej osi jamy ustnej i nosowej (ryc. 105), a również nagłośnia zstępuje niżej i wychodzi z jamy nosowo-gardłowej. Z tego powodu u człowieka mechanizm zabezpieczający drogę pokarmową jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewietrzanie ucha środkowego

  Za każdym razem kiedy podnosi się podniebienie miękkie, skurcz dźwigacza i naprężacza otwiera trąbkę słuchową. Ponieważ powietrze w jamie bębenkowej ulega wessaniu, więc przy stale zamkniętej trąbce w jamie bębenkowej panowałoby ciśnienie ujemne (mniejsze od atmosferycznego). Przy otwartej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełykanie

  W czasie łykania nagłośnia przechyla się ku tyłowi, zamykając wejście do krtani. W przypadkach np. owrzodzeń kiłowych, kiedy nagłośnia jest zniszczona, łykanie jednak nie jest szczególnie utrudnione; ważniejszym zabezpieczeniem drogi pokarmowej jest przesuwanie się krtani pod język.

  Stosownie do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga faza łykania

  Faza druga jest zjawiskiem momentalnym. Nadciśnienie w jamie ustnej, które powstało przez skurcz mięśni dna jamy ustnej, «wystrzałowo» wpycha kęs do gardła w chwili, kiedy cieśń gardła się otwiera. Z dużą szybkością ześlizguje się on ku dołowi wzdłuż podniebienia miękkiego i tylnej ściany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza faza łykania

  Faza pierwsza jest okresem przygotowawczym i trwa stosunkowo długo. Po rozdrobnieniu kęsów i przepojeniu ich śliną i) szczęki zwierają się, mięśnie warg zamykają szparę ustną, a mięśnie łuków podniebiennych — cieśń gardła. 2) Mięśnie dna jamy ustnej (mm. bródkowo-gnykowy, żuchwowo-gnykowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność mięśni gardła

  Zwieracze o przebiegu włókien przeważnie poprzecznym kurcząc się zwężają gardło. Mają one jednak również włókna przebiegające skośnie ku górze i ku dołowi (szczególnie zwieracz środkowy i dolny); te włókna obu stron schodzą się na szwie pod kątem ostrym i na zasadzie równoległo boku sił...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień rylcowo-gardłowy

  M. rylcowo-gardłowy (m. stylo pharyngeus) jest długi, wysmukły i okrą-gławy w swej części górnej, szeroki i cienki w części dolnej.

  Mięsień ten rozpoczyna się u podstawy wyrostka rylco-watego. Kieruje się on ku dołowi i przyśrodkowo, a między zwieraczem górnym i środkowym wnika w ścianę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwieracz gardła górny

  Zwieracz gardła górny (m. constńctor pharyngis superior s. cep halop ha-ryngeus) położony najgłębiej i najwyżej ma kształt czworoboczny. Zajmuje on górną trzecią część ściany gardła.

  Zwieracz górny rozpoczyna się długą linią przyczepu na dolnej powierzchni czaszki. Odróżniamy cztery części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwieracz gardła środkowy

  Zwieracz gardła środkowy (m. constrictor pharyngis medius s. hyopha-ryngeus) ma kształt szerokiego trójkąta, którego ścięty wierzchołek skierowany jest bocznie do kości gnykowcj, podstawa zaś przyśrodkowo do szwu gardła.

  Prawie całą dolną połowę zwieracza środkowego przykrywa zwieracz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt

Do góry