Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czynność przełyku

  Poza ruchami robaczkowymi mięśniówką podłużna przełyku, szczególnie gruba, ma jeszcze specjalne znaczenie: powoduje ona podłużne napięcie przełyku. Możemy się o tym przekonać odcinając przełyk od żołądka; przełyk cofnąłby się wtedy do klatki piersiowej, gdyby nie był przytrzymany. Ten...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa drobnowidowa przełyku

  Charakter mięśniówki pod względem histologicznym jest różny; w górnej ćwierci przełyku jest to wyłącznie mięśniówka poprzecznie prążkowana szkieletowa, tak samo jak w gardle, w drugiej ćwiartce (powyżej rozdwojenia tchawicy) mięśniówka poprzecznie prążkowana stopniowo zostaje zastąpiona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa przełyku

  Błona mięśniowa (tunica muscularis) powoduje napięcie i ruchy przełyku. Składa się ona z w a r s t w y zewnętrznej przebiegającej podłużnie i z warst w y w e w n ę t r z n e j biegnącej okrężnie. Warstwa podłużna jest mniej więcej tej samej grubości co warstwa okrężna, podczas gdy w dalszych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły przełykowe

  Gruczoły przełykowe (glandulae oesophageae) leżą w tkance podśluzowej głównie w jej części początkowej i końcowej. Są to gruczoły śluzowe eewkowo-pęcherzykowe. Ujścia ich leżą w głębi między fałdami błony śluzowej. Wydzielany śluz wygładza powierzchnię wewnętrzną ściany przełyku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka podśluzowa

  Tkanka podśluzowa (tela submucosa) jest stosunkowo gruba, luźna, bogata we włókna sprężyste; umożliwia ona błonie śluzowej układanie się w fałdy, podczas gdy właściwa błona mięśniowa pozostaje gładka czy to w stanie skurczu, czy rożkurczu. W części piersiowej przełyku w tkance pod-śluzowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa przełyku

  Błona śluzowa (tunica mucosa) właściwa składa się z nabłonka, blaszki właściwej i blaszki mięśniowej błony śluzowej. Nabłonek, tak samo jak w jamie ustnej i gardle (z wyjątkiem jego części nosowej), jest wielowarstwowy płaski. W części dolnej przełyku w? sąsiedztwie żołądka (rzadziej w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie dolne przełyku

  Zwężenie dolne, podobnie jak górne, jest zwężeniem czynnościowym spowodowanym napięciem mięśniówki okrężnej; leży ono około 3 cm powyżej wpustu żołądka. Powyżej tego zwężenia przełyk może się silnie poszerzać (ampulla oesophagi s. phrenica) i w miejscu tym przez krótki okres czasu mogą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwężenie środkowe przełyku

  Zwężenie środkowe znajduje się na wysokości rozdwojenia tchawicy, gdzie aorta zstępująca od strony lewej i od tyłu, a oskrzele lewe od przodu obejmują przełyk; tutaj też można najwyraźniej stwierdzić tętnienie aorty (impressio aorłica). W niektórych przypadkach chorobowych węzły limfatyczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło i zwężenia w przełyku

  W czasie spoczynku światło jest różne w różnych częściach przełyku. W części szyjnej i brzusznej ściana przednia i tylna przylegają do siebie; w części piersiowej w związku z tzw. ciśnieniem ujemnym w jamie opłucnej i napięciem płucnym występuje taśmowate światło zawierające powietrze;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umocowanie przełyku

  Przełyk umocowany jest w swym położeniu: 1) u góry przez połącze-nie z gardłem i przez połączenie warstwy podłużnej błony mięśniowej przełyku z powierzchnią tylną chrząstki pierścieniowatej; z tego powodu przy unoszeniu krtani, np. w czasie łykania, przełyk pociągany jest ku górze i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt

Do góry