Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wyrostek robaczkowy

  Wyrostek robaczkowy (processus uermiformis) stanowi dolny odcinek jelita ślepego; pod względem swych wymiarów i czynności trawiennej jest to narząd szczątkowy, o bardzo zmiennej długości (średnio około 8—9 cm) i położeniu; najczęściej zwisa do miednicy małej. Po stronie przyśrodkowej ma on małą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito ślepe

  Jelito ślepe albo kiszka ślepa (intestinurn caecum s. cąecum) jest początkowym odcinkiem jelita grubego długości około 7—8 cm; położone jest poniżej ujścia jelita cienkiego w dole biodrowym prawym. Jelito ślepe jest najczęściej całkowicie objęte otrzewną, przeważnie jednak nie ma krezki; w jego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito grube

  Jelito grube (intestinum crassum), czyli kiszka, rozciąga się od ujścia jelita cienkiego aż do odbytnicy i dzieli się na jelito ślepe lub kiszkę ślepą, czyli kątnicę (intestinum caecum s. caecum), okrężnicę (colon) i odbytnicę (rectum s. intestinum rectum). Okrężnicą obejmuje pętle jelita...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śledziona

  Śledziona (lien). Przy pociąganiu żołądka nieco na prawo widoczny jest w podżebrzu lewym przedni ostry brzeg brązowo-czerwonawej śledziony. Z krzywizny żołądka większej podwójna blaszka otrzewnej, więzadło żo-łądkowo-śledzionowe (ligamentum gastrolienale) biegnie do wnęki śledziony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica żołądkowa lewa

  Tętnica żołądkowa lewa (razem z żyłą wieńcową żołądka) na swej drodze do krzywizny żołądka mniejszej biegnie w sierpowatym fałdzie żołądkowo-trzustkowym (plica gastropancreatica) rozpiętym w płaszczyźnie pośrodko-wej na tylnej ścianie jamy brzusznej między trzustką a wpustem żołądka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torba sieciowa

  Torba sieciowa (bursa omentalis). W związku ze zmianami ontogene-tycznymi żołądka, przez wypuklenie się jego krezki grzbietowej w stronę lewą powstaje wielki zachyłek jamy otrzewnej, zwany torbą sieciową, położony do tyłu od żołądka. Wejście do torby sieciowej, otwór sieciowy (joramen epiploicum...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć większa żołądka

  Sieć większa (omentum maius). Z krzywizny żołądka większej zwisa ku dołowi płyta otrzewnej, sieć większa, która jak fartuszek pokrywa prawie całkowicie pozostałą zawartość jamy brzusznej. Wzdłuż wolnych brzegów sieci mogą być widoczne odcinki jelita grubego i cienkiego. Jeżeli sieć większa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć mniejsza żołądka

  Sieć mniejsza (omentum minus). Jeżeli pociągniemy wątrobę ku górze a żołądek ku dołowi, między obu tymi narządami uwidoczni się zdwojenie otrzewnej, tzw. sieć mniejsza. Stanowi ona odcinek tylny krezki brzusznej. Mniejszą, dolną część sieci mniejszej nazywamy więzadłem wątrobno-dwunastniczym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żołądek

  Żołądek (ventńculus). W okolicy nadpępcza poniżej lewego płata wątroby widoczna jest część żołądka. Żołądek jest najszerszą częścią cewy pokarmowej. Na zwłokach przybiera on kształt zakrzywionego worka. W 3/4 jest on położony w podżebrzu lewym, w 1/4 w okolicy nadpępcza. Otworem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątroba

  Wątroba (hepar). Większy prawy piat wątroby leży głównie w prawej okolicy podżebrowej, zachodząc również w obręb okolicy nadpępcza. Mniejszy lewy płat wypełnia większą część okolicy nadpępcza, a w obręb lewej okolicy podżebrowej sięga tylko do linii sutkowej. Na granicy obu płatów na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 025

  praca w formacie txt

Do góry