Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Podział jamy ciała

    Pierwotnie jednolita jama ciała wysłana blaszką ścienną mezodermy (somatopleura, t. I str. 90), jaka występuje u niższych ustrojów, jak również u zarodków ludzkich we wczesnych okresach rozwoju, składa się z części położonej w obrębie głowy, tzw. jamy ciała głowowej i jamy ciała tułowiowej...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 136

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przestrzeń zaotrzewnowa

    Przestrzeń zaotrzewnowa (spatium retroperitonaeale). Okolica jamy brzusznej położona do przodu od kręgosłupa i po obu jego stronach, wypełniona luźną tkanką łączną, zawiera liczne narządy, które leżą bezpośrednio ku tyłowi od otrzewnej; jest to tzw. przestrzeń zaotrzewnowa; otrzewna pokrywa...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 151

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Otrzewna w miednicy

    Blaszka ścienna otrzewnej ku dołowi przekracza kresę graniczną i schodzi do miednicy małej. Otrzewna powleka tu szczyt i powierzchnię tylną pęcherza moczowego, który przylega do spojenia kości łonowych; u mężczyzn powleka ona poza tym wierzchołki pęcherzyków nasiennych, a następnie przerzuca się...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 603

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Trzustka

    Trzustka (partereas) jest to wielki podłużny gruczoł leżący poprzecznie na tylnej ścianie brzucha na wysokości 1—2 kręgu lędźwiowego, krzyżujący się z aortą i żyłą główną dolną. Odróżniamy głowę trzustki (caput) objętą pętlą dwunastnicy, trzon (corpus) i ogon (cauda), który sięga do...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /494

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Dwunastnica

    Dwunastnica (duodenum), w przeciwieństwie do ruchomego jehta cienkiego, w znacznej części swej długości jest stosunkowo nieruchomo przytwierdzona do tylnej ściany brzucha. Dwunastnica zatacza łuk podkowiasty, którego wklęsłość skierowana w stronę lewą obejmuje głowę trzustki.

    Część górna...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /2 104

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Jelito cienkie

    Jelito cienkie (intestinum tenue) stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego ciągnącą się od żołądka do jelita grubego. Jelito cienkie rozpoczyna się bezpośrednio tuż za odźwiernikiem (pylorus), a kończy się zastawką okrężnicy (valvula coli s. Bauhini), która odgranicza jego ujście do...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /3 246

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Okrężnicą esowata

    Okrężnicą esowata (colon sigmoideum) albo esica rozpoczyna się na wysokości grzebienia kości biodrowej lewej jako przedłużenie okrężnicy zstępującej; przebiega najczęściej w kształcie podwójnej pętli bardzo zmiennej pod względem długości, kształtu oraz położenia i kończy się na granicy 2...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /796

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Okrężnica zstępująca

    Okrężnica zstępująca (colon descendens) biegnie ku dołowi od zgięcia okrężnicy śledzionowego wzdłuż lewej strony jamy brzusznej do wysokości grzebienia kości biodrowej. Podobnie do okrężnicy wstępującej jest ona powleczona otrzewną tylko od przodu i z obu boków; z tyłu najczęściej zlepia się...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /585

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Okrężnica poprzeczna

    Okrężnica poprzeczna (colon transversum) rozpoczyna się zgięciem okrężnicy prawym, czyli wątrobnym (flexura coli dexlra s. hepatica), w przedłużeniu okrężnicy wstępującej pod powierzchnią dolną prawego płata wątroby. Kieruje się ona na lewo i nieco ku górze aż do śledziony zataczając łuk...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /1 146

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Okrężnica wstępująca

    Okrężnica wstępująca (colon ascendens) biegnie od kiszki ślepej do dolnej powierzchni wątroby po prawej stronie jamy brzusznej. Od przodu i z obu boków jest ona powleczona otrzewną; z tyłu najczęściej jest zlepiona z tylną ścianą brzucha. Od przodu częściowo zachodzą na nią pętle jelita...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /laetitia Dodano /06.01.2012 Znaków /343

    praca w formacie txt

Do góry