Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dydaktyka deweyowska (progresywistyczna)

  aktywny jest uczeń

  jest to dydaktyka myślenia

  dominuje wiedza użyteczna tzn potrzebna w życiu

  zadawanie prac problemowych

  ważne są umiejętności

  Etapy myślenia wg John’a Dewey`a (rozwiązywanie problemów):

  odczucie trudności

  określenie, nazwanie...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka herbartowska (tradycyjna)

  nauczyciel jest aktywny, układa pytania i zadania

  nauczyciel decyduje

  najważniejszy cel to wychowanie silnego człowieka

  występują kary a także dyscyplina(jeżeli uczeń się nie podporządkował to był karany)

  jest to dydaktyka pamięci

  przedmioty humanistyczna

  ważna...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumiesz pojęcia: kształcenie, nauczaniem uczenie się, samokształcenie?

  A. kształcenie:

  - to nauczanie i uczenie się

  - jest organizowane w instytucjach wyższych np.: studia

  - jest to działanie planowe, wielostronne, ukierunkowane na realizację określonych celów i wymagające  systematycznego i długotrwałego wysiłku

  - rezultatem kształcenia jest wykształcenie, które...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniczne środki nauczania

  To wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości. Środki dydaktyczne skracają proces nauczania, pozwalając w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości. Wykorzystanie techniki w procesach kształcenia i wychowania dzieci i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /6 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowość procesu kształcenia

  - Czynności nauczyciela w procesie kształcenia:

  - Zadaniem nauczyciela jest w równej mierze uczyć, co wychowywać

  - nauczyciel musi pomagać uczniowi, lecz pomoc ta powinna być rozsądna, tak aby uczeń nie uzależnił się od pomocy nauczyciela

  - Musi dbać o rozwój emocjonalny dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /4 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola podręcznika oraz innych źródeł wiedzy w procesie kształcenia

  - Funkcje podręczników:

  Funkcje podręcznika według Kupisiewicza: informacyjna, ćwiczeniowa, motywacyjnaFunkcje podręcznika według Okonia:-informacyjna-badawcza- podsumowanie na koniec-praktyczna- ćwiczenia, zadania, pytania na myślenie-samokształceniowaForma, styl, język podręcznika: język odpowiedni...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /10 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepowodzenia dydaktyczne

  diagnozowanie niepowodzeń dydaktycznych

  1. Pojęcie i rodzaje niepowodzeń szkolnych;

  - niepowodzenia dydaktyczne,  

  - niepowodzenia wychowawcze.  

  2. Przyczyny niepowodzeń szkolnych, ich przejawy i skutki; 

  - przyczyny ekonomiczno – społeczne, 

  - przyczyny biopsychiczne,  

  - przyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /5 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepowodzenia dydaktyczne - przyczyny

  Cz. Kupisiewicz wskazuje głównie na trzy rodzaje przyczyn niepowodzeń szkolnych:

  1. Przyczyny społeczno-ekonomiczne. (Według Cz. Kupisiewicza termin przyczyny " społeczno-ekonomiczne używany jest w dość szerokim znaczeniu. Obejmuje " całokształt tych względnie trwałych warunków materialnych...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział i funkcje środków dydaktycznych

  Wg Cz .Kupisiewicza – środki dydaktyczne spełniają następujące funkcje:

  poznawczą – która oznacza, że służą bezpośredniemu poznaniu przez uczniów określonych fragmentów rzeczywistości,

  kształcącą - która oznacza, że są narzędziami rozwijania zdolności poznawczych oraz uczuć i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /4 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podatki bezpośrednie

  Podatki bezpośrednie

  Podatki bezpośrednie zalicza się do podatków, które bezpośrednio związane są z osiąganym przez podmiot gospodarczy (osobę fizyczną lub instytucję) dochodem lub majątkiem. Im większy jest dochód lub zgromadzony majątek, tym większa jest także kwota płaconego podatku...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.01.2012 Znaków /2 718

  praca w formacie txt

Do góry