Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Praca domowa ucznia – potrzeba czy konieczność?

  Praca domowa uczniów jest formą obowiązkowych, wykonywanych zwykle w domu, zajęć szkolnych uczniów, których celem jest rozszerzenie, pogłębienie i utrwalenie ich wiedzy oraz wdrożenie do samodzielności w posługiwaniu się wiedzą, w zbieraniu informacji, w dokonywaniu obserwacji, rozwiązywaniu zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zadań domowych i ich różnicowanie

  A) Rodzaje zadań domowych i ich różnicowanie.

  W. Okoń przyjmuje cztery grupy zadań domowych

  a) opanowanie nowego materiału

  b) utrwalanie materiału przyswojonego

  c) kształtowanie umiejętności i nawyków

  d) rozwijanie samodzielności i twórczości uczniów.

  Podział zadań domowych ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega przygotowanie rzeczowe i metodyczne do lekcji?

  Na przygotowanie rzeczowe składa się:

  Nagromadzenie, uporządkowanie wiedzy nauczyciela oraz przygotowanie odpowiednich materiałów i pomocy szkolnych, na przygotowanie metodyczne zaś – zaplanowanie lekcji, sposobów opracowania tematu lekcji, zaciekawienia najważniejszymi problemami, powiązania z praktyką...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych

  -kształcącą,

  -integrującą,

  -rekreacyjno-rozrywkową.

  Zajęcia pozalekcyjne służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy, rozwijaniu zainteresowań nauką, sztuką, techniką i życiem społecznym.. Realizacja zajęć pozalekcyjnych we współczesnej szkole.

  Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wycieczka jako szczególna forma kształcenia

  WYCIECZKA- bezpośrednie zaznajamianie uczniów z określonymi przedmiotami, często w ich naturalnym środowisku, zjawiskami i procesami przyrodniczymi, technicznymi, społecznymi i kulturowymi pod kątem widzenia wcześniej ustalonych celów pedagogicznych, wycieczką szkolną nazywamy każde zorganizowane wyjście...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody praktyczne i ich wykorzystywanie w rozwijaniu umiejętności i sprawności

  Praktyczne:

  -metody realizacji zajęć wyrównawczych;

  -metody ćwiczeniowe;

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /84

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody eksponujące (waloryzacyjne) i ich wykorzystywanie w edukacji szkolnej

  Waloryzacyjne (metody eksponujące wartości, wpływające na takie składniki osobowości jak uczucia, szczególnie wyższe, przekonania światopoglądowe, postawy, system wartości i charakter):

  a)impresywne:

  -sprowadzają się do organizowania uczestnictwa dzieci i młodzieży czy dorosłych w odpowiednio...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gry dydaktyczne i ich stosowanie na zajęciach edukacyjnych

  Gra jest ćwiczeniem — «zabawą» w której przestrzega się ściśle określonych zasad, jest działaniem wykonywanym dla przyjemności, dlatego można być pewny jej skuteczności w procesie kształcenia.Gry dydaktyczne można podzielić na:

  funkcyjne decyzyjne,  planowe,  symulacyjne.     

  Gra funkcyjna...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody problemowe i ich wykorzystanie w praktyce szkolnej

  Zaliczana do grupy metod samodzielnego dochodzenia do wiedzy,

  - zmusza wychowanka do stawiania pytań, problemów (problema grec. - zadanie, zagadnienie),

  - stawiając pytania należy pamiętać, że nie każde pytanie jest problemem,

  - musi najpierw zaistnieć sytuacja problemowa, a potem dopiero...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody podające i ich wykorzystanie w praktyce szkolnej

  a) wiedza uprzednia – aby zdobyć wiedzę na nowy temat, musimy mieć wiadomości pokrewne, aby wiedza pokrywała się, łączyła, uzupełniała; wiedzę należy dawkować, podawać w odpowiedniej ilości, systematycznie do niej nawiązywać; działa jak filtr dla nowych informacji i tym samym decyduje w jakim...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt

Do góry