Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA ZWIERZCHNICTWA NARODU (SUWERENNOŚCI)

  art. 4. -„Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu". W/g tego władza nie tylko pochodzi od Narodu, ale należy do Narodu. W RP istnieje zatem zbiorowy suweren, który jest podmiotem i źródłem władcy. W/g tej zasady prawo powinno wyrażać wolę i interesy całej ludności a w przypadku sprzeczności wolę...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY PAŃSTWA

  Republika (res publica )- rzecz publiczna („Rzeczpospolita") Rzeczpospolita- państwo wszystkich obywateli, utożsamia się z ogółem ludności, jest wartością społeczną Republika to przeciwieństwo monarchii. Różnice między monarchią a republiką dotyczą:

  - status suwerena

  - koncepcja praw i wolności W...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ZASADY KONSTYTUCYJNEJ

  Zasada konstytucyjna - podstawowe decyzje autorytetu ustrojodawczego dot. ustroju państwa (tzn.: dot. formy państwa, system prawa, system ochrony konstytucji, wolności i praw jednostki).

  Mimo, że wszystkie postanowienia konstytucji mają jednakową moc prawną to zasady wiodą jakby prym. W obowiązującej od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY SZCZEGÓLNE KONSTYTUCJI

  a) szczególna moc - ustawa zasadnicza, akt nadrzędny w stosunku do innych ustaw ( zwykłych ), a w

  konsekwencji do wszystkich aktów prawnych w państwie.

  b) najwyższa moc prawna - zakaz wydawania aktów sprzecznych z konstytucją, obowiązek wydawania

  aktów zapewniających realizację postanowień...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATALOG ŹRÓDEŁ PRAWA W/G KONSTYTUCJI

  Źródła prawa są to akty normatywne (o różnej randze normatywnej). Art. 87

  • konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty normatywne prawa miejscowego

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚĆ I ZNACZENIE WSTĘPU DO KONSTYTUCJI

  Nie wszystkie konstytucje posiadają wstęp. Wstęp = preambuła = arenga- ma charakter normatywny, nie zawsze ma charakter prawny.

  Zwykle preambuły nie są artykułowane, mają charakter opisowy, deklaracyjny, zawierają niekiedy twierdzenia historyczne, często wskazują cele państwa, a także proklamują...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB UCHWALANIA l ZMIANY KONSTYTUCJI

  Konstytucja- może być nadana, narzucona (okrojona) przez suwerena np.: przez monarchę (1814-Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII)

  - może być uchwalona (przez organ kolegialny uchwalający). Parlament lub konstytuantę (zatwierdzony przez referendum ludowe, zwykle ok. 5UU i)ś. ludzi ma prawo inicjatywy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚĆ KONSTYTUCJI

  Normy:

  b), organizacyjne,

  c), proceduralne,

  d) programowe.

  Materia konstytucyjna:

  a), władztwo państwowe i zasady jego sprawowania,

  b), stosunki własnościowe,

  c), status prawny jednostki.

  d), organizacja aparatu państwowego

  e), zagadnienia zewnątrz państwowe,

  f), zmiana konstytucji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJA PISANA A KONSTYTUCJA - RZECZYWISTA

  Konstytucja rzeczywista odzwierciedla faktyczny układ sił politycznych, społecznych w państwie.

  >

  ( W Wlk. Brytanii- brak konstytucji pisanej, są tylko normy zwyczajowe, zarządzanie oparte jest na wieloletniej praktyce postępowania i lider partii tworzy rząd ).

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ

  Fizyczny: rozwój produkcji, potrzeba walki o prawa polityczne, zniesienie poddaństwa chłopów. Także postulat konstytucji pisanej, który utwierdzał postulat zapisania podziału władzy Monteskiusz ( 1689 -1755 ) najwybitniejszy teoretyk monarchii konstytucyjnej „Państwo powstało na skutek umowy społecznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt

Do góry