Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Hormony grasicy

  Z grasicy wyizolowano kilkanaście różnych czynników określanych wspólnym mianem hormonów grasicy. Należą do nich między innymi: tymozyna, tymopoetyna, tymulina, tymopentyna, tymostymulina czy grasiczy czynnik humoralny. Wszystkie one są wytwarzane przez komórki nabłonkowe i indukują różnicowanie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy komórkowe ściany naczynia

  Komórki śródbłonka. Komórki te o mezenchymalnym pochodzeniu stanowią wewnętrzną warstwę naczyń krwionośnych i limfatycznych. Komórki te ściśle do siebie przylegając, spoczywają na błonie podstawnej. W większości naczyń komórki śródbłonka mają charakterystyczny spłaszczony kształt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpik kostny

  Szpik kostny (bone marrow)§4, jest drugim obok grasicy centralnym narządem limfatycznym. Występuje w jamach szpikowych kości długich, kościach płaskich czaszki i miednicy. Szpik ze względu na budowę histologiczną dzielimy na:

  szpik kostny czerwony, stanowiący miejsce wytwarzania komórek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wytwarzanie naczyń krwionośnych

  Tworzenie naczyń krwionośnych odbywa się w każdym okresie życia człowieka. W przypadku tworzenia naczyń w okresie płodowym proces ten nosi nazwę waskulogenezy, natomiast angiogenezą nazywamy tworzenie naczyń po zakończeniu fazy waskulogenezy.

  Angiogeneza zwana także angioneogenezą obserwowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzeł limfatyczny

  Węzły chłonne są obwodowym narządem limfatycznym, leżącym na przebiegu naczyń limfatycznych. Zwykle przyjmują kształt nerkowaty i mierzą od kilku do 20mm. Naczynia chłonne doprowadzające limfę do węzła wchodzą do niego w części wypukłej natomiast wychodzą w części wklęsłej.

  W węźle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /3 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anastomozy tętniczo - żylne

  Układ tętniczy posiada specyficzną formę bezpośrednich połączeń układu tętniczego z żylnym z pominięciem układu sieci naczyń włosowatych. Podstawowym morfologicznym elementem anastomozy jest tzw., metaarteriola, która odchodzi bezpośrednio od tętniczki i przechodzi w żyłkę. Anastomozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktury sensoryczne układu krążenia

  W skład tych struktur, które są wyspecjalizowanymi skupiskami komórek odbierających bodźce zarówno chemiczne jak i mechaniczne wchodzą komórki kłębkowe i ściśle do nich przylegające zmodyfikowane komórki nerwowe Schwanna (lemocyty).

  Oba typy komórek występują w kłębkach szyjnym, aortalnym, płucnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ bodźco - przewodzący serca

  Serce może wykonywać rytmiczną czynność skurczową bez udziału zewnętrznego czynnika stymulującego. Za autonomiczną funkcję skurczową jest odpowiedzialna grupa wyspecjalizowanych komórek mięśniowych tworzących skupisko zwane węzłem zatokowo-przedsionkowych.

  Jest on zlokalizowany w miejscu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wewnątrzwydzielniczy serca

  W warstwie mięśniowej podwsierdziowej w okolicy uszka prawego przedsionka znajduje się skupisko zmodyfikowanych komórek mięśniowych zwanych komórkami mioendokrynowymi.

  Komórki te są ubogie w miofibryle natomiast zawierają liczne pęcherzyki wydzielnicze zawierające przedsionkowy czynnik natriuretyczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyłki

  Postkapilarne (pozawłosowate) żyłki (postcapillary venules) odbierają krew z sieci naczyń włosowatych. Małe żyłki w większości nie różnią się histologicznie od naczyń kapilarnych. Postkapilarne żyłki są obszarem oddziaływania wielu wazoaktywnych czynników takich jak heparyna, serotonina. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /21.08.2013 Znaków /1 272

  praca w formacie txt

Do góry