Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TRYB FUNKCJONOWANIA SEJMU RP

  Sejm funkcjonuje w trybie pernamencji, obradując na posiedzeniach. Posiedzenia Sejmu są jawne. Na wniosek Sejmu lub 30 posłów Sejm może uchwalić tajność obrad. W posiedzeniach Sejmu mają prawo uczestniczyć: Prezydent RP, Marszałek Senatu. I Prezes SN, Prezes TK, RPO.

  Obowiązek mają członkowie rządu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KADENCJI, SESJI, POSIEDZENIA

  KADENACJA- Sejm i Senat wybierane są w tym samym dniu na okres 4 lat licząc od dnia wyborów. Jest to okres trwania pełnomocnictw od dni wyborów. Jest to okres z góry zaplanowanego zakończenia urzędowania czyli zakończ, kadencji.

  SESJA- okres obrad z góry ściśle zaplanowany .

  POSIEDZENIE- faktyczny czas...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY PRAWNE SEJMU

  Ustawy- uchwalane zwykłą większością głosów,

  Uchwały- zwykłą większością głosów.

  Rezolucje- zawierają prawne wiążące wezwanie określonego organu państwowego do wskazania w rezolucji działania.

  Deklaracje- zobowiązanie do określonego działania.

  Apele- prawnie niewiążące wezwania do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE Z PILNYMI PROJEKTAMI USTAW

  Tzw. „Szybka ścieżka legislacyjna – szczególne postępowanie w ramach trybu ustawodawczego mające na celu usprawnienie go. Tylko Rada Ministrów może określić uchwalony przez siebie projekt ustawy jako pilny ( nie dotyczy) projektów ustaw podatkowych, wyboru prezydenta, sejmu, senatu, organów samorządu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKRÓCONE POSTĘPOWANIE Z PROJEKTAMI USTAW

  Tryb ustawodawczy ulega skróceniu, przepisy tego trybu, to „pożarowe" przepisy. Art. 47 Reg. Sejmu:

  Sejm w szczególnie uzasadnionych przypadkach może skrócić postępowanie z projektami ustaw, pomija niektóre etapy i terminy normalnego postępowania ustawodawczego: np.

  1 - czytanie od razu po otrzymaniu prez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I ETAPY TRYBU USTAWODAWCZEGO

  Tryb ustawodawczy-to zespól procedur mających na celu doprowadzenie do powstania ustawy. Składa się z 5 etapów (regulowanych przez nową konstytucję ):

  1. Inicjatywa ustawodawcza ( art. 118 ).

  a), posłowie ( 15 lub komisja sejmowa ).

  b). senat

  c), prezydent.

  d). Rada Ministrów,

  e), w najmniej 100 000...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /3 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJA INTERPELACJI I ZAPYTAŃ POSELSKICH

  Są to indywidualne środki kontroli parlamentarnej rządu i poszczególnych jego członków.

  INTERPELACJA- ( interpelatio- zapytuje ) musi mieć formę pisemną a odpowiedź na nią winna być udzielona w czasie 21 dni. Gdyby odpowiedź nie zadowalała interpelującego, może on wystąpić do Marszałka Sejmu o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY WEWNĘTRZNE POMOCNICZE SEJMU RP

  KONWENT SENIOKORÓW wew. organ, nie tyle pomocniczy co doradczy wobec Prezydium Sejmu. Skład: Marszałek Sejmu, wicemarszałkowie, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów, przedstawiciele porozumień klubów parlamentarnych jeżeli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz kół parlamentarnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY WEWNĘTRZNE KIEROWNICZE SEJMU RP

  MARSZAŁEK- jednoosobowy, kierowniczy, wew. organ Sejmu. Na skutek dekonstytucjonalizacji instytucji Prezydium Sejmu, jego rola znacznie wzrosła. Kandydaci muszą złożyć oświadczenie dot. współpracy ze służbami bezp. ( nie mogą oni kandydować).

  Przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA WEWNĄTRZORGANIZACYJNA SEJMU RP

  Określenie szczegółowej organizacji i trybu działania Sejmu poprzez uchwal, regulaminu, który ma postać uchwały normatywnej.

  3 podstawowe materie regulaminu:

  b), organizacja wew. Sejmu

  c), różnego rodzaju postępowanie w Sejmie ( dot. odpow. konstyt., głównie ustawod. )

  - powoływanie i odwoływanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt

Do góry