Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest kontrola poznawcza i czym różnią się procesy kontrolowane od procesów kontrolnych?

  *Kontrola poznawcza: zdolność systemu poznawczego do nadzorowania, regulowania własnych procesów poznawczych, a także do planowego sterowania ich przebiegiem

  *Rola kontroli poznawczej jest szczególnie ważna, gdy musimy: planować i podejmować decyzje, korygować błędy, reagować na pojawiające się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dystraktory i ich rodzaje

  *Są to bodźce, które odwracają naszą uwagę od źródła stymulacji

  *Dzielą się na zewnętrzne (odgłos karetki, muzyka u sąsiada) i wewnętrzne (myśli o nieprzyjemnym spotkaniu, myśli o odrzuceniu)

  *Czynności również dzielą się na te o charakterze zewnętrznym (np. rozmowa, prowadzenie samochodu) i o...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię uwagi S. Di Nuovo

  *Treści świadome, struktury pozn, uwaga mimowolna, zachowanie pozauwagowe

  *Wszystkie te elementy tworzą pole uwagi

  *Treści świadome to, co znajduje się w centrum naszej uwagi, a struktury poznawcze- elementy łatwo dostępne dla uwagi

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorię zasobów uwagi Khanemana

  *Uwaga jako proces aktywny potrzebny do wybierania bodźców, na które należy zareagować (czyli bodźce ważne dla jednostki)

  *Odwoływanie się głównie do badań percepcji wzrokowej- nałożenie na siebie dwóch filmów, z których jeden przedstawiał grę w łapki i drugi grę w piłkę:

  *Zadaniem badanych było...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj modele integrujące uwagi

  *Johnston: filtr uwagi jest jeden, ale może działać na różnych poziomach- płytkim (sensoryczne) i głębokim (analiza semantyczna)

  *Treisman i Gelade- istnieją dwa etapy selekcji informacji:

  -Przeduwagowy – automatyczna rejestracja wszystkich istotnych fizycznych cech obiektów

  -Uwagowy – kontrolowane...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorie uwagi na poziomie reakcji

  *Teoria Deuchów

  *Selekcja inf dokonuje się w fazie organizowania i generowania zachowania

  *Czł spostrzega wszystko, dopiero przy reagowaniu odrzuca cześć inf

  Eksperyment Graya i Weddenburna:

  *Do jednego ucha podawany jest następujący tekst: droga, pięć , Janka, a do drugie ucha: trzy, ciocia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorie na poziomie percepcji D. Broadbenta i A. Treisman

  Teoria filtra uwagowego Broadbenta: teoria reakcji wtórnej – na poziomie percepcji – komunikaty, na które nie jest skierowana uwaga – nie są spostrzegane

  *Początkowo Broadbent rozumiał uwagę jako „zwrotnicę”

  * W badaniach wykorzystywał „technikę cienia” , a dokładnie jej specyficzną odmianę, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów fizjologiczne mechanizmy uwagi

  Reakcja (odruch) orientacyjna: polega na skierowaniu receptorów na źródło stymulacji, czemu towarzyszy aktywność motoryczna ułatwiająca odbiór tych bodźców i przetwarzanie informacji

  *Jednocześnie pojawia się wzrost wrażliwości wszystkich zmysłów (wygląda to tak jakby nasz organizm otwierał się na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów zjawiska czujności i przeszukiwania

  Czujność to zdolność/stan, dzięki któremu jednostka w określonym, dłuższym czasie potrafi wykrywać specyficzne bodźce

  *Teoria detekcji sygnałów- związek między częstością poprawnych detekcji i fałszywych alarmów

  *Czynniki wpływające na związek między poprawnymi detekcjami, a fałszywymi...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj podstawowe funkcje uwagi

  *Selekcjonowanie bodźców docierających do jednostki (selekcja pierwotna, wtórna, trzeciego rzędu). Do każdego organizmu dociera olbrzymia liczba bodźców, która wielokrotnie przewyższa możliwości przetworzenia ich przez mózg (niektóre z nich nie mają żadnego znaczenia dla danego organizmu)

  Selekcja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /2 525

  praca w formacie txt

Do góry