Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Omów prawo częstości i prawo Foucaulta

  *Prawo częstości – im więcej dany materiał był powtarzany, tym lepiej zostaje zapamiętany. Powtarzanie utrwala wszystkie rodzaju materiału: zarówno prawidłowy, jak i zawierający błędy.

  *Prawo Foucaulta – im większa jest objętość materiału, tym więcej powtórek należy wykonać, aby go opanować...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz cykl pamięciowy Tulvinga

  Zapamiętywanie:

  *Kodowanie spostrzeżenia- za pomocą różnych kodów (obrazowego, werbalnego, semantycznego)

  Przechowywanie:

  *Przechowywanie informacji w pamięci w kodzie charakterystycznym dla danego rodzaju pamięci

  *Rekodowanie- ponowne kodowanie informacji pod wpływem napływu nowych danych do...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i omów fazy procesu pamięciowego

  *F zapamiętywania: rejestracja inf w pamięci (może zachodzić mimowolnie lub dowolnie)

  *F przechowywania – zatnrzymywanie inf w pamięci

  *F odtwarzania – przywołanie przechowywanych informacji. Przypominanie (samodzielnie przywołujemy odpowiedź) i rozpoznawanie (wybieramy odpowiedź spośród podanych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj biologiczne podłoże pamięci

  *Pamięć gatunkowa – zawiera informacje określające strukturę organizmu. Kodowanie w DNA, pamięć ta jest powtarzalna. Względnie odporna na działanie czynników zewnętrznych, przekazywana genetycznie

  *Pamięć indywidualna – jest to zapis indywidualnego doświadczenia człowieka

  *Pamięć społeczna –...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów tradycyjne badania nad pamięcią

  *Badania Ebbinghausa: badał on wpływa czasu na pamięć, stworzył krzywą zapominania, odkrył metodę zaoszczędzania- przy ponownym uczeniu się tego samego materiału do wprawy dochodzi się łatwiej i szybciej, niż przy pierwszym uczeniu się

  *Nurt neuropsychologiczny (Donald Hebb)

  -Wskazanie istotnej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj pamięć jako zdolność i jako proces

  Pamięć jako zdolność:

  *Podejście do pamięci jako do zdolności, a wręcz „władzy umysłowej” pojawiło się w starożytnych koncepcjach filozoficznych

  *W dzisiejszych koncepcjach psychologicznych nie traktuje się pamięci jako oddzielnej władzy umysłowej

  *Nawiązanie do tej koncepcji można odnaleźć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj i omów cechy uwagi

  *Koncentracja uwagi (natężenie, energia, intensywność) – określa ona w jakim stopniu jednostka skupia się na bodźcu, zależy od aktywacji i mobilizacji ośrodkowego układu nerwowego. Umożliwia monitorowanie otoczenia (wiąże się z czujnością).

  *Przerzutność uwagi (dynamika, giętkość) – zdolność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorie rywalizacji egzemplarzy Logana

  *Egzemplarz: reprezentacja umysłowa (o charakterze jednostkowym i trwałym) poszczególnego bodźca i reakcji na niego

  *Każdy egzemplarz odzwierciedla: cel aktywności, bodziec uruchamiający realizację bodźca, interpretację bodźca, reakcję

  Cztery prawa gromadzenia egzemplarzy:

  1.Pojawienie się odrębnego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzacja czynności

  *Automatyzacja: nabieranie wprawy pod wpływem treningu (czyli pod wpływem powtarzania)

  *Trening jednorodny: jedna i ta sama reakcja jest odpowiedzią na zawsze ten sam układ bodźców

  *Trening niejednorodny: częsta zmiana kategorii bodźców przy zachowaniu tego samego typu reakcji

  *Automatyzacja oznacza:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj i porównaj procesy automatyczne i kontrolowane

  Świadomość nie/tak;

  uwaga: mała/duża;

  >

  typ zadania: znane łatwe/nowe trudne;

  szybkość: duża/mała;

  rodzaj pr poznawczych: proste/złożone;

  >

  poziom wykonania: wysoki/niski;

  modyfikacja: trudna/łatwa

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry