Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zmiana położenia żołądka

  Położenie żołądka  bardzo wcześnie (już u zarodka 5 mm długości) ulega zmianom. Żołądek zaczyna wykonywać 1) obrót na prawo w stosunku do swej długiej osi, tak że krzywizna większa żołądka kieruje się teraz na lewo, krzywizna mniejsza na prawo; początkowo prawa ściana żołądka zwraca...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja uprzywilejowana

  Charakterystyka

  Akcja uprzywilejowana - jest akcją przynoszącą dodatkowe przywileje dla grupy akcjonariuszy. Akcja uprzywilejowana jest [akcja imienna | akcją imienną ]. Przywileje, które posiada w chwili zbycia akcji przechodzą na nabywcę, chyba że statut spółki akcyjnej przewiduje jej wygaśnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popyt sztywny

  Popyt sztywny

  Popyt sztywny - dotyczy dóbr z których konsument w przypadku jakiejkolwiek zmiany cen nie może zrezygnować takimi dobrami są na przykład leki, woda, i inne podobne. Wzór na równanie wykresu będzie wskazywać zawsze tą samą liczbę czyli ta wartość w przybliżeniu będzie wynosić zero...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa powiernicza

  Charakterystyka

  Umowa powiernicza - nienazwana umowa o świadczenie usług, co zgodnie z art. 750 KC jest podstawą do stosowania przepisów o zleceniu (art. 734-751 KC).

  Umowa powiernicza jest to umowa zawarta między powiernikiem a powierzającym, określająca prawa i obowiązki stron dotyczące zakresu i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydajność systemu informacyjnego

  Wydajność

  Zdolność systemu informacyjnego do przesyłania i przetwarzania w sensie fizycznym określonej ilości informacji w danej jednostce czasu.

  Najczęściej z powodu małej wydajności systemu informacyjnego zaczynają tworzyć się wąskie gardła w przebiegach procesów (kolejki w bankach, przestoje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.01.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagodzy ze znajomością języka niemieckiego

  O tym, że naszym zachodnim sąsiadom brakuje wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem technicznym ostatnio jest dość głośno. Okazuje się jednak, że Niemcy cierpią również na deficyt pracowników oświaty – w tym nauczycieli w przedszkolach.

  W Niemczech każde dziecko powyżej 3 roku życia może...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /przedszkolanki Dodano /09.01.2012 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa interesów

  Charakterystyka

  Grupa interesów- jest jedną z podstawowych form regulatora czyli jednostką wchodząca w skład otoczenia celowego organizacji po to aby regulować, kontrolować, wpływać na politykę i praktyki organizacji. Grupa interesów zostaje powołana przez swoich członków w celu wywierania wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.01.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa interesów

  Charakterystyka

  Grupa interesów- jest jedną z podstawowych form regulatora czyli jednostką wchodząca w skład otoczenia celowego organizacji po to aby regulować, kontrolować, wpływać na politykę i praktyki organizacji. Grupa interesów zostaje powołana przez swoich członków w celu wywierania wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.01.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  Zastosowanie

  Prawo do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, której wspólnikami są osoby wykonujące wolny zawód, jeśli:

  1. w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.01.2012 Znaków /3 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Credit scoring

  Charakterystyka

  Credit scoring - jest to metoda oceny ryzyka kredytowego związanego z danym kredytobiorcą. Stosowana jest ona przez instytucje kredytowe do ograniczania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi. Ryzyko jest skwantyfikowane za pomocą formuł matematycznych, które w efekcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.01.2012 Znaków /3 482

  praca w formacie txt

Do góry