Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  BUDOWA OTRZEWNEJ

  Otrzewna zbudowana jest podobnie do innych błon surowiczych (tunicae serosae). Składa się ona z dwóch warstw. Wolna powierzchnia otrzewnej wysłana jest pojedynczą warstwą płaskich komórek nabłonkowych pochodzenia mezodermalnego (mesothelium), które brzegami silnie łączą się z sobą. Nabłonek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek przeponowo-wątrobny

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek biodrowo-podpowięziowy

  Zachyłek biodrowo-podpowięziowy (recessus iliacosubfascialis opisany przez Biesiadeckiego) wytwarza się bardzo rzadko, w bliskości poprzedniego i po obu jego stronach. Jest to kieszonkowate wpuklenie otrzewnej położone między powięzią biodrową a mięśniem lędżwiowo-udowym lub też między nim a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek międzyesowaty

  Zachyłek międzyesowaty (recessus intersigmoideus). W miejscu gdzie nasada krezki okrężnicy esowatej krzyżuje moczowód bardzo często otrzewna krezki nie zrasta się z otrzewną ścienną; powstaje tu lejkowate wpuklenie — zachyłek międzyesowaty, do 4—5 cm długości, skierowany ku górze wzdłuż naczyń...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłki przyokrężnicze

  Zachyłki przyokrężnicze (recessus paracolici). Jeżeli okrężnica wstępująca lub zstępująca niecałkowicie przyrasta do otrzewnej ściennej, wzdłuż bocznego obwodu obu pionowych odcinków okrężnicy mogą występować małe wpuklenia otrzewnej podobne do zachyłków zakątniczych.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłki zakątnicze

  Zachyłki zakątnicze (recessus retrocaecales). Jelito ślepe może w większym lub mniejszym stopniu przyrastać do otrzewnej ściennej, a wówczas wytwarza się niekiedy jeden lub kilka małych zachyłków zakątniczych, położonych po stronie prawej, nieraz zachodzących do tyłu od jelita ślepego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół kątniczy lub zakątniczy

  Dół kątniczy lub zakątniczy (fossa caecalis s. retrocaecalis) położony ku tyłowi od jelita ślepego jest bardzo zmienny pod względem wielkości i położenia, ku górze sięga niekiedy poza tylną ścianę okrężnicy wstępującej; może się w nim układać wyrostek robaczkowy. Dół ten ograniczony jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek krętniczo-kątniczy dolny

  Zachyłek krętniczo-kątniczy dolny (recessus ileocaecalis infeńor) bardziej stały i głębszy od poprzedniego położony jest poniżej końca jelita krętego między nim a jelitem ślepym i wy rostkiem robaczkowym. Jest on ograniczony od przodu fałdem krętniczo-kątniczym dolnym (plica ileocaecalis...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek krętniczo-kątniczy górny

  Zachyłek krętniczo-kątniczy górny (recessus ileocaecalis superior). Powyżej połączenia jelita cienkiego z jelitem grubym położony jest niewielki i niestale występujący zachyłek krętniczo-kątniczy górny, lepiej rozwinięty u dzieci niż u dorosłych; jest on ograniczony od góry fałdem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachyłek zadwunastniczy

  Zachyłek zadwunastniczy ( recessus retroduodenalis) jest największy z zachyłków tej okolicy. Jest on położony ku tyłowi od części wstępującej i części poziomej dwunastnicy lub tylko do tyłu od pierwszej z nich; powstaje on rzadko i w tych przypadkach, w których części te nie sklejają się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt

Do góry