Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fałdy błony śluzowej żołądka

  Fałdy błony śluzowej (plicae mucosae) w liczbie 8—10 biegną wężykowato na przedniej i tylnej ścianie żołądka w kierunku podłużnym. Najwyższe z nich nie łącząc się z sąsiednimi są ułożone wzdłuż krzywizny mniejszej i równolegle do siebie; ograniczają one od wpustu do odźwiernika tzw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa żołądka

  Barwa żywej błony śluzowej jest różowawa z odcieniem szarawy m. W jakiś czas po śmierci przybiera barwę ciemnoszarą i wkrótce staje się bardziej miękką i bardziej gąbczastą niż za życia. W części odźwier-nikowej jest grubsza niż w pozostałych częściach żołądka, na dnie żołądka v...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka podśluzowa żołądka

  Tkanka podśluzowa (tela submucosa) zbudowana jest z wiotkiej tkanki łącznej, która umożliwia błonie śluzowej znaczną przesuwalność względem warstwy mięśniowej, jak również tworzenie się fałdów. W fałdy te błona mięśniowa nigdy nie wnika. W tkance podśluzowej przebiegają większe naczynia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność mięśniówki żołądka

  W trzonie żołądka pod wpływem napięcia mięśniówki (tzw. perystoliki) ściany żołądka pod małym ciśnieniem obejmują jego treść, tak że.nie stykają się z sobą i treść utrzymuje się w żołądku mimo siły ciężkości. W przypadkach niedostatecznej perystoliki treść opada ku kolanu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona surowicza

  Błona surowicza (tunica scrosa) powlekająca z zewnątrz żołądek jest gładka i lśniąca; odpowiada ona otrzewnej trzewnej i na ogół jest ściśle zrośnięta z błoną mięśniową. Tylko wzdłuż krzywizn połączenie jest bardziej luźne. Na krzywiźnie mniejszej otrzewna przechodzi w krezkę brzuszną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK DO OTRZEWNEJ I WIĘZADŁA ŻOŁĄDKA

  Żołądek leży wewnątrzotrzewnowo. Otrzewna pokrywa tak przednią, jak i tylną ścianę żołądka. Nie jest pokryte otrzewną tylko wąskie pasmo wzdłuż krzywizny większej i mniejszej między przyczepami krezek, gdzie do żołądka dochodzą naczynia i nerwy. Również niewielkie trójkątne pole...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana przednia żołądka

  Ściana przednia żołądka wzdłuż całej krzywizny mniejszej na znacznej przestrzeni przylega 1) do wątroby (facies hepatica), a w szczególności do płata lewego i do płata czworobocznego; pęcherzyk żółciowy przylega do odźwiernika. Sprawy chorobowe przechodzą nieraz z łatwością z żołądka na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁOŻENIE ŻOŁĄDKA

  Żołądek wypełnia znaczną część podżebrza lewego i nadpępcza. Podobnie jak kształt żołądka nie jest stały, również jego położenie jest zmienne w zależności od stanu wypełnienia, pozycji ciała, wieku i sąsiednich narządów. Przestrzeń, którą zajmuje żołądek, nazywamy komorą żołądka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napięcie (tonus) mięśniówki żołądka

  Napięcie (tonus) mięśniówki żołądka wpływa również na jego kształt. Jeżeli napięcie to jest silne, zamiast podłużnej haczykowatej sylwetki żołądek przybiera kształt zbliżony do rogu o części górnej szerszej niż część odźwiernikową, przy czym odźwiernik stanowi najniższy odcinek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt żołądka na żywym

  W pionowej postawie ciała średnio wypełniony żołądek przybiera kształt haczyka, którego odnoga dłuższa, zstępująca odpowiada dnu i trzonowi żołądka i kieruje się pionowo ku dołowi po lewej stronie od linii pośrodkowej, odnoga zaś krótsza, wstępująca odpowiada części odżwdernikowej i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 250

  praca w formacie txt

Do góry