Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nerwy żołądka

  Ściana żołądka dzięki swym komórkom zwojowym i nerwom zawiera wszystkie elementy potrzebne do wykonywania czynności ruchowych i wydzielniczych; z zewnątrz dochodzące włókna współczulne i przywspółczulne regulują tylko czynność żołądka; po przecięciu bowiem wszystkich tych nerwów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NACZYNIA I NERWY ŻOŁĄDKA

  Tętnice pochodzą z wszystkich trzech gałęzi t. trzewnej; biegną one wzdłuż krzywizn żołądka wytwarzając dwa wieńce naczyniowe. Wzdłuż krzywizny mniejszej, zespalając się z sobą, biegną: i) t. żołądkowa prawa (od t. wątrobnej, będącej gałęzią t. trzewnej) i 2) t. żołądkowa lewa (z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNOŚĆ ŻOŁĄDKA

  Pobrane pożywienie dostaje się do żołądka, gdzie pozostaje przez pewien czas; żołądek jest więc zbiornikiem, który w miarę potrzeby powiększa się lub zmniejsza, przy czym ciśnienie wewnętrzne na ogół się nie zmienia. Pożywienie, rozdrobnione i przepojone śliną w jamie ustnej, w żołądku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły odźwiernikowe

  Gruczoły odźwiernikowe (glandulae pyloricae) zajmują około 10% błony śluzowej żołądka. Po stronie krzywizny mniejszej sięgają od odźwiernika do wcięcia kątowego, wzdłuż krzywizny większej kończą się nieco niżej. Są to gruczoły pojedyncze, cewkowe, silnie rozgałęzione, uchodzące do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły żołądkowe właściwe

  Gruczoły dna albo żołądkowe właściwe [glandulae fundi s. gastricae propriae), czyli gruczoły trawieńcowe. Przeważąjaeą większość błony śluzowej żołądka zajmują gruczoły dna. Są to pojedyncze, słabo rozgałęzione cewki uchodzące po 3—5 do dołeczka żołądkowego. W gruczole takim można...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoły wpustowe żołądka

  Gruczoły wpustowe żołądka (glandulae cardiacae) zajmują wąski (5—30 mm) pas błony śluzowej w okolicy wpustu. Są to pojedyncze rozgałęzione gruczoły cewkowe, wysłane komórkami wałeczkowa tymi produkującymi wydzielinę śluzową; podobne gruczoły, choć nie stale, występują również w błonie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA DROBNOWIDOWA BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA

  Już w 2 miesiącu życia zarodkowego żołądek różni się od sąsiednich odcinków cewy pokarmowej nie tylko swym kształtem, lecz i sposobem różnicowania się błony śluzowej. W końcu tego miesiąca, wśród wysokiego wałeczkowatego nabłonka ento-dermy wyścielającej żołądek, występują grupy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dołeczki żołądkowe

  Dołeczki żołądkowe (foveolae gastńcae). Przez lupę powiększającą 5—10 razy widać na całej błonie śluzowej żołądka między fałdami kosm-kowatymi gęsto obok siebie leżące małe otworki wiodące do tzw. dołeczków żołądkowych. Na dnie każdego z nich leżą ujścia gruczołów błony śluzowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy kosmkowate żołądka

  Fałdy kosmkowate (plicae villosae). Najdrobniejsza rzeźba błony śluzowej, niewidoczna gołym okiem, utworzona jest z drobnych fałd nabłonka, tzw. fałd kosmkowatych i z przedzielających je dołeczków i rowków, które pokrywają powierzchnię pólek żołądkowych. Na przekroju prostopadłym do powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pólka żołądkowe

  Pólka żołądkowe (areae gastricae). O ile wyżej opisana grubsza rzeźba wytwarza się głównie, choć nie wyłącznie, pod wpływem błony mięśniowej, o tyle delikatniejsza rzeźba, tzw. pólka żołądkowe, są uzależnione tylko od blaszki mięśniowej błony śluzowej (lamina muscularis mucosae). Rzeźba ta...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt

Do góry