Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Budowa ściany jelita ślepego

  Ściana jelita ślepego, tak samo jak całego jelita grubego, składa się z błony surowiczej, błony mięśniowej i błony śluzowej wraz z tkanką podśluzową, jest tylko od nich znacznie cieńsza. Błona surowicza (otrzewna trzewna) w znacznej większości przypadków otacza cale jelito ślepe. Warstwa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek jelita ślepego do otrzewnej

  W znacznej większości przypadków (92%) jelito ślepe, tak samo jak wyrostek robaczkowy są 1) całkowicie pokryte otrzewną, rzadko tylko (8%) otrzewna trzewna tylnego obwodu jelita ślepego 2) jest zrośnięta z otrzewną ścienną na węższej czy szerszej przestrzeni, a wtedy ściana tylna leży...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie jelita ślepego

  W wielu przypadkach jelito ślepe zwisa swobodnie nad brzegiem miednicy małej, a nawet może zstępować do miednicy małej i stykać się czy to z pętlami miednicznymi jelita cienkiego, czy z narządami miednicy. Stosunki te tłumaczą się tym, że jelito ślepe zazwyczaj jest całkowicie pokryte...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt jelita ślepego

  Kształt jelita ślepego jest bardzo zmienny: (1 nieraz zachowuje się kształt typu płodowego (Ciechanowski i Gliński), wtedy jelito ślepe przedłuża się lejkowato w wyrostek robaczkowy, bez wyraźnego odgraniczenia jednej części od drugiej. Często 2) wyrostek robaczkowy odchodzi z najniżej położonego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastawka okrężnicy

  Zastawka okrężnicy (valvula coli s. ileocaecalis s. Bauhini). Dolny koniec jelita krętego wsuwa się od strony lewej w ścianę jelita grubego. Wpu-klenie to wytwarza tzw. zastawkę okrężnicy, która zamyka jelito cienkie. Zastawka okrężnicy zbudowana jest z błony śluzowrej (wraz z tkanką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito ślepe

  Jelito ślepe (intestinum caecum), czyli kiszka ślepa, albo kątnica, początkowy odcinek jelita grubego, jest ślepym wypukleniem leżącym poniżej ujścia jelita cienkiego, zwykle w prawym dole biodrowym. Długość jego wynosi około 7—8 cm, średnica mniej więcej tyleż. Jelito ślepe ma wiele...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział jelita grubego

  Jelito grube dzielimy na jelito ślepe wraz z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę i odbytnicę. Okrężnica składa się z czterech części: i) okrężnicy wstępującej; 2) okrężnicy poprzecznej, 3) okrężnicy zstępującej, która na poziomie grzebienia biodrowego przechodzi w 4) okrężnicę esowatą. Na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długość jelita grubego

  Długość jelita grubego jest zmienna; na zwłokach wynosi ona przeciętnie około 120—150 cm, mniej więcej 1/4 długości jelita cienkiego, czyli około 1/5 długości całej cewy pokarmowej.

  Grubość jest większa niż jelita cienkiego; w stanię rozkurczu wynosi ona 5 do 8 cm; skurczone jelito grube może...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność jelita grubego

  Treść przedostająca się do jelita grubego na ogół jest pozbawaona składników pokarmowrych, które zostały wchłonięte w jelicie cienkim. Resztki pokarmów ulegają tu gniciu; poza tym czynność jelita grubego polega na obfitym wydzielaniu śluzu przez gruczoły Lieberkiihna i dalszym wchłanianiu wody...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito grube

  Jelito grube (intestinum crassum), czyli kiszka, stanowi ostatni odcinek przewodu pokarmowego; rozciąga się ono od ujścia jelita cienkiego, oddzielonego od niego zastawką okrężnicy, aż do odbytu.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012 Znaków /204

  praca w formacie txt

Do góry