Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Długość okrężnicy poprzecznej

  Długość okrężnicy poprzecznej jest bardzo zmienna. Średnio wynosi 50—60 cm, podczas gdy bezpośrednia odległość między obu zgięciami mierzy około 30 cm. Okrężnicą poprzeczna przebiega więc nie w linii prostej, lecz łukowato. Osobniczo długość jej waha się w granicach mniej więcej 30—85...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrężnica poprzeczna

  Okrężnica poprzeczna (colon transversum), rozpięta poprzecznie między końcem górnym okrężnicy wstępującej a końcem górnym okrężnicy zstępującej, łączy się z nimi zgięciem okrężnicy prawym i lewym.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgięcie okrężnicy wątrobne

  Zgięcie okrężnicy wątrobne, czyli prawe (flexura coli hepatica s. dextra) stanowi przejście okrężnicy wstępującej w okrężnicę poprzeczną. Rozpoczyna się ono mniej więcej w miejscu, gdzie okrężnicą wstępująca dochodzi do dolnego odcinka nerki prawej. Zgięcie leży zwykle w obrębie przedniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek okrężnicy wstępującej do otrzewnej

  Okrężnica wstępująca i okrężnica zstępująca mają podobny stosunek do otrzewnej. Oba odcinki w większości przypadków powleczone są otrzewną tylko na powierzchniach przedniej i bocznych, natomiast na ścianie tylnej otrzewna trzewna zlepia się z otrzewną ścienną, w następstwie czego obie te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie i przebieg okrężnicy wstępującej

  Okrężnica wstępująca ma przebieg mniej więcej pionowy. Rozpoczyna się ona w dole biodrowym prawym. Jej powierzchnia tylna w części dolnej leży na mięśniu biodrowym, nad grzebieniem biodrowym układa się w rowku utworzonym przez mięsień lędźwiowo-udowy i mięsień czworoboczny lędźwi i dochodzi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrężnica wstępująca

  Okrężnica wstępująca (colon ascendens) biegnie w przedłużeniu jelita ślepego aż do dolnej powierzchni wątroby, gdzie zgięciem okrężnicy prawym (flexura coli dexłra) przechodzi w okrężnicę poprzeczną.

  Średnia długość okrężnicy wstępującej wynosi 15—20 cm. Długość ta jest mniejsza, gdy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa okrężnicy

  Tkanka podśluzową nie różni się niczym od takiejże tkanki jelita cienkiego. Błona śluzowa właściwa nie ma kosmków. Pokrywa ją nabłonek jednowarstwowy wałeczkowa ty z rąbkiem prążkowanym, taki sam jak nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego. Błona śluzowa zawiera bardzo liczne i gęsto...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona mięśniowa okrężnicy

  Zewnętrzna, podłużna warstwa błony mięśniowej tworzy trzy wyżej opisane taśmy okrężnicy; w innych miejscach ściany warstwa mięśniowa podłużna jest bardzo skąpa. Warstwa okrężna jest cieńsza niż w jelicie cienkim. Ruchy robaczkowe występują podobnie jak w jelicie cienkim, tutaj jednak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona surowicza okrężnicy

  Stosunek otrzewnej do poszczególnych odcinków okrężnicy omówiony będzie dalej. Pod względem budowy drobnowidowej błona surowicza (otrzewna trzewna) nie różni się od błony surowiczej jelita cienkiego. Grubość jej wynosi około o,1 mm.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczepki sieciowe

  Przyczepki sieciowe (appendices epiploicae) są to zrazikowate wypustki błony surowiczej w mniejszym lub większym stopniu wypełnione tłuszczem. Występują one już u płodu, jednak jeszcze nie zawierają tłuszczu. Przeważnie układają się w ten sposób, że ich części końcowe wypełniają wcięcia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt

Do góry