Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek do otrzewnej i krezka okrężnicy esowatej

  Początkowy, krótszy odcinek nasady biegnie ku dołowi na mięśniu biodrowym i u brzegu mięśnia lędiwiowo-udowego kierując się ku górze przechodzi w odcinek drugi, który kończy się ostrym kątem otwartym ku dołowi. Linia tego odcinka krzyżuje powierzchnię przednią mięśnia lędźwiowo-udowego i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie i przebieg okrężnicy esowatej

  Okrężnica esowata ma zazwyczaj kształt poziomej litery S; część początkowa (ramię okrężniczc) leży w dole biodrowym lewym, część końcowa (ramię odbytnicze) wstępuje do miednicy małej kierując się z lewa na prawo (u mężczyzny między pęcherzem a odbytnicą, u kobiety między macicą a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrężnica esowata

  Okrężnica esowata albo esica (colon sigmoideum s. s-romanum) rozpoczyna się w przedłużeniu okrężnicy zstępującej na wysokości grzebienia kości biodrowej, zatacza zwykle podwójną pętlę i kończy się w płaszczyźnie pośrodkowej na wysokości granicy 2—3 kręgu krzyżowego przechodząc w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okrężnica zstępująca

  Okrężnica zstępująca (colon descendens) biegnie od zgięcia okrężnicy lewego ku dołowi i koriczy się na wysokości lewego grzebienia kości biodrowej, gdzie rozpoczyna się okrężnica esowata.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgięcie okrężnicy śledzionowe

  Zgięcie okrężnicy śledzionowe albo lewe (flexura coli l ienalis s. si-nistra) w związku z mniejszym rozwojem lewego płata wątroby leży wyżej i bardziej ku tyłowi od zgięcia okrężnicy prawego. Stosunek zgięcia do lewej nerki jest bardzo zmienny; zazwyczaj krzyżuje ono przednią powierzchnię nerki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło żołądkowo-okrężnicze

  Więzadło żołądkowo-okrężnicze (lig. gaslrocolicum) łączy okrężnicę poprzeczną z krzywizną żołądka większą. Więzadło to stanowi odcinek górny przedniej ściany sieci większej, która, jak wyżej wspomniano, przykrywa okrężnicę poprzeczną od przodu.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka okrężnicy poprzecznej

  Krezka okrężnicy poprzecznej (mesocolon transuersum) występuje w postaci poprzecznie położonej płyty, której powierzchnia górna zrasta się z dolnym odcinkiem tylnej ściany torby sieciowej. Nasada krezki biegnie wzdłuż przedniego brzegu trzustki. Najszerszy odcinek krezki dochodzi do środkowej części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Część ruchoma okrężnicy poprzecznej

  Część ruchoma (pars mobilis) okrężnicy poprzecznej leży wewnątrzotrzewnowo; jej krezka przytwierdza ją do tylnej ściany brzucha. Tylko niewielki prawy odcinek okrężnicy poprzecznej (pars fixa) jest przytwierdzony swą powierzchnią tylną do części zstępującej dwunastnicy i do części głowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie okrężnicy poprzecznej

  Położenie okrężnicy poprzecznej jest zmienne osobniczo, jak również w zależności od położenia ciała, ruchów oddechowych i stanu wypełnienia. Powierzchnia górna na ogół przylega i) do wycisku okrężniczego wrątroby, 2) do pęcherzyka żółciowego (możność przebicia się kamieni żółciowych do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg okrężnicy poprzecznej

  Okrężnicą poprzeczna, rozpocząwszy się w okolicy podże-browej prawej pod wątrobą, przebiega łukiem wypukłym ku przodowi i ku dołowi na stronę lewą i nieco ku górze do podżebrza lewego, gdzie u dolnego końca śledziony zgięciem okrężnicy lewym przechodzi w okrężnicę zstępującą. Kiótki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt

Do góry