Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Żyły obytnicy

  Żyły powstają ze splotów żylnych odbytniczych i w dalszym przebiegu odpowiadają tętnicom; są to: nieparzysta ż. odbytnicza górna i parzyste żż. odbytnicze środkowe oraz żż. odbytnicze dolne. Odróżniamy dwa sploty żylne. Splot odbytniczy wewnętrzny leży w tkance podśluzowej; wytwarza on...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice odbytnicy

  Odbytnicę zaopatrują trzy tętnice; gałęzie ich licznie zespalają się z sobą, tak że podwiązanie nawet dosyć dużych naczyń na samej odbytnicy nie wywołuje większych zakłóceń krążenia, jak to się zdarza w jelicie cienkim czy okrężnicy. Główny dopływ krwi otrzymuje odbytnica z nieparzystej...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbyt

  Odbyt (anus s. proktos = odbyt). U człowieka w związku z silnym rozwejem mięśniówki i tkanki tłuszczowej pośladków (nates) odbyt jest położony głęboko między pośladkami w szczelinie strzałkowej, zwanej karbem odbytu (crenaani). Skóra jest tu promienisto pofałdowana; te fałdy koło od bytowe (plicae...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kieszonki Morgagniego

  Cechą charakterystyczną budowy ściany części kroczowej są tzw. kieszonki Morgagniego. Z zatok odbytniczych lub też fałdów odbytniczych wpuklają się ku dołowi nieraz długie, cewkowate. często rozszerzone przewody, sięgające w obręb tkanki podśluzowej, a nawet warstw mięśniowych. Są to...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas skórny odbytnicy

  Pas skórny (zona cutanea) ku dołowi od pierścienia odbytniczego rozszerza się lejkowato i stopniowo przechodzi w skórę. Nabłonek jest zrogowaciały, zawiera barwnik, włosy oraz gruczoły potowe i łojowe, zwane gruczołami ko ł oodbytowymi (glandulae circumanales), które wydzielają specjalną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas pośredni odbytnicy

  Pas pośredni (zona intermedia), około 1 cm wysoki, tworzy tzw. pierścień odbytniczy (anulus haemorrhoidalis) położony tuż poniżej fałdów odbytniczych i zatok odbytniczych; tak samo jak pas poprzedni jest on wysłany nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, również jeszcze nie zrogowaciałym lub...

  Ocena / Kategoria / Inne

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pas fałdów odbytniczych

  Pas fałdów odbytniczych (zona columnaris). W odcinku górnym części kroczowej, czyli w pasie fałdów odbytniczych, nabłonek wielowarstwowy płaski podobny jest do nabłonka jamy ustnej, gardła czy przełyku. Granica między tym nabłonkiem a nabłonkiem wałeczkowatym części miednicznej przebiega linią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona śluzowa odbytnicy

  Błona śluzowa części miednicznej odbytnicy nic różni się prawie od błony śluzowej reszty jelita grubego. Powierzchnia jej jest gładka (bez kosmków) wysłana jednowarstwowym nabłonkiem wałeczkowa tym, który zawiera bardzo liczne komórki kubkowe. Gruczoły Lieberkiihna są większe niż w innych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy lub słupy odbytnicze

  Fałdy lub słupy odbytnicze (columnae rectales s. Morgagnii). W części kroczowej wznosi się pionowo 5—10 podłużnych fałdów błony śluzowej około 2 cm wysokich, tzw-. fałdów odbytniczych; ich dolne końce sięgają do pierścienia odbytniczego. Od góry ku dołowi fałdy odbytnicze stają się wyższe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fałdy poprzeczne odbytnicy

  Fałdy poprzeczne (plicae transversales recti) występują najczęściej w liczbie trzech, rzadziej dwóch, czterech lub nawet pięciu. Są to sierpowate fałdy utworzone przez błonę śluzową (i tkankę podśluzową) u swych podstaw wzmocnione pasmem mięśniówki okrężnej; warstwa podłużna mięśniówki nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 631

  praca w formacie txt

Do góry