Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnia tylna wątroby

  Powierzchnia tylna (facies posterior) jest nierówna, mniej więcej trójkątna; jest ona utworzona głównie przez prawy.płat; na płacie lewym nie rozróżniamy powierzchni tylnej; powierzchnie górna i dolna łączą się tu z sobą wzdłuż brzegu tylnego (margo posterior). Na płacie prawym powierzchnia tylna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyciski

  Wyciski (impressiones). Powierzchnia dolna wątroby opiera się na szeregu narządów jamy brzusznej, które żłobią na niej odpowiednie wyciski; wyciski te odzwierciedlają stosunki topograficzne. Ze względu na możność przenoszenia się spraw chorobowych z jednego narządu na drugi (jak np. przebicie się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wątrobna właściwa

  Tętnica wątrobna właściwa (a. hepatica propria) gałąź t. wątrobnej (wspólnej) od t. trzewnej wstępuje do wnęki między żyłą wrotną a przewodem wątrobnym nieco na lewo od tego ostatniego. Dzieli się ona na dwie gałęzie, na gałąź lewą, która dochodzi do płata lewego i dłuższą prawą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód wątrobny

  Przewód wątrobny (ductus kepaticus), który odprowadza żółć z wątroby, położony jest we wnęce wątroby do przodu od żyły wrotnej i nieco na prawo od niej; przewód wątrobny powstaje z dwóch dużych gałęzi łączących się pod silnie rozwartym kątem. Gałąź prawa, krótsza odprowadza żółć z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła wrotna

  Żyła wrotna (v. portae) jest drugą z kolei pod względem wielkości żyłą jamy brzusznej. Prowadzi ona krew z nieparzystych narządów jamy brzusznej (żołądka, jelit, śledziony i trzustki); z jelit doprowadza ona do wątroby węglowodany, aminokwasy powstałe z rozłożenia białek i część strawionych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrota albo wnęka wątroby

  Wrota albo wnęka wątroby (porta s. hilus hepatis) położona między płatem czworobocznym i ogoniastym tworzy poprzeczne ramię litery H. Ma ona postać poprzecznie położonej, głębokiej szczeliny, do której brzegów obejmując ją podkowiasto od strony prawej, przyczepia się więzadło...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doły strzałkowe prawe wątroby

  Doły strzałkowe prawe (fossae sagittales dextrae). Ramię strzałkowe prawe litery H, odległe o 5—6 cm na prawo od ramienia lewego składa się z dwóch oddzielonych od siebie dołów. W przednim, niepowleczonym otrzewTią, leży pęcherzyk żółciowy (vesica fellea), w tylnym, również niepokrytym otrzewną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół strzałkowy lewy wątroby

  Dół strzałkowy lewy (fossa sagittalis sinistra) biegnie wzdłuż granicy przyśrodkowej lewego płata od wcięcia pępkowego do żyły wątrobnej lewej (ryc. 194). W jego przednim odcinku leży część końcowa więzadła obłego wątroby, docłiodząca do lewej gałęzi żyły wrotnej; jest ono...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia dolna wątroby

  Powierzchnia dolna (facies inferior) na ogół spłaszczona, nierówna, przebiega skośnie do przodu, ku dołowi i na prawo. Spoczywa ona na szeregu narządów jamy brzusznej. Na powierzchni tej znajdują się dwie strzałkowo biegnące bruzdy zwane dołami, połączone krótszą bruzdą poprzeczną, tak że...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzeg przedni wątroby

  Brzeg przedni (margo anterior) oddziela powierzchnie górną od dolnej. Na nim na granicy między płatem lewym i prawym, w miejscu gdzie do wątroby dochodzi więzadło sierpowate, znajduje się silne wycięcie pępkowe (incisura umbilicalis); do tego wcięcia dochodzi również więzadło obłe wątroby...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt

Do góry