Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tętnice i żyły międzyzrazikowe

  Tętnice i żyły międzyzrazikowe (aa. et w. intalobulares). Budowa zrazika związana jest ściśle z przebiegiem naczyń krwionośnych. Otrzymują one krew z żyły wrotnej i z tętnicy wątrobnej. I jedno, i drugie naczynie rozgałęzia się silnie w wątrobie, a ich końcowe gałązki biegną wzdłuż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zraziki wątroby

  Zraziki wątroby (lobuli hepalis) mają kształt zbliżony do graniastosłupów o zaokrąglonych krawędziach. Wielkość zrazików bywa różna: szerokość podstawy waha się od 1 do 2 mm, wysokość zrazika jest dwa razy większa. U niektórych zwierząt, np. u świni, zraziki są oddzielone przegrodami z tkanki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ WĄTROBY

  Wątroba zawiązuje się w końcu i-miesiąca życia zarodka. W tym czasie entoderma wyściełająca zawiązek dwunastnicy wpukla się w krezkę brzuszną w postaci tzw. zatoki wątrobnej. Krezka ta w tym miejscu rozrasta się w poprzek i tworzy tuż poniżej serca tzw. przegrodę poprzeczną (septum...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOCOWANIE I RUCHOMOŚĆ WĄTROBY

  Cały szereg czynników wpływa na umocowanie wątroby w jej prawidłowym położeniu. Spośród nich więzadła wątroby nie odgrywają głównej roli; już większe znaczenie ma łącznotkankowe połączenie powierzchni tylnej wątroby z przeponą i z żyłą główną dolną, jak również ciśnienie innych trzew...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wuczuwalność wątroby

  Kładąc dłoń na powłoki brzuszne i kierując końce palców ku łukowi żebrowemu wyczuwamy podczas głębokiego wdechu, jak przedni brzeg wątroby uderza o końce palców. W spokojnym oddechu nic daje się on wymacać. U dziecka przedni brzeg wątroby przekracza łuk żebrowy prawy o kilka centymetrów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /3 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNKI TOPOGRAFICZNE WĄTROBY

  Wątroba leży w okolicy podżebrowej prawej i w okolicy nadpępcza, sięgając swym lewym płatem w obręb okolicy podżebrowej lewej aż do linii sutkowej. Wątroba wypełnia wypuklenie przepony całkowicie po stronie prawej, częściowo tylko po stronie lewej i przylega do tego mięśnia większą częścią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOSUNEK DO OTRZEWNEJ I WIĘZADŁA WĄTROBY

  Z wyjątkiem niektórych miejsc powierzchnia wątroby przykryta jest błoną surowiczą; role tkanki podsurowiczej odgrywa tu torebka Glissona, ściśle z nią zrośnięta. Błona surowicza wątroby pochodzi z odcinka środkowego krezki brzusznej otrzewnej; powleka ona powierzchnię górną i powierzchnię...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /3 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność płatowatości wątroby

  Niekiedy zmienne szczeliny boczne (fissurae laterales) wcinają się bocznie w obręb płata prawego oraz lewego i mogą je częściowo dzielić na poszczególne części. Są to odmiany pierwotne, które odzwierciedlają wcześniejsze stadia filogenetyczne. Jeszcze u małp występują stale szczeliny boczne prawa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁATY WĄTROBY

  Zróżnicowanie wątroby na poszczególne płaty jest bardzo niekompletne. Płaty dają się wyraźnie odgraniczyć tylko zewnętrznie na powierzchni wątroby, w głębi zaś wyłącznie według rozgałęzień naczyń wątroby; poza tym są one wewnątrz całkowicie zrośnięte. Odróżniamy dwa główne płaty...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOREBKA GLISSONA

  Cała wątroba objęta jest cienką łącznotkankową błonką, tzw. torebką Glissona (capsula Glissoni), zbudowaną z włókien klejorodnych i sprężystych. Z zewnątrz przykrywa ją otrzewna wątroby; obie blaszki razem w postaci mocniejszej błonki dają się oddzielić od powierzchni wątroby. Są one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt

Do góry