Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Żyły wątrobne

  Żyły wątrobne (w. kepaticae) rozpoczynają się w zrazikach wątroby drobnymi gałązkami, tzw. żyłami śródzrazikowymi. Żyły śródzrazikowe (w. intralobulares s. centrales) po wyjściu ze zrazika przechodzą w większe żyły podzrazikowe (w. sublo-bulares). które łączą się dalej z sobą w większe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły przypępkowe

  Żyły przypępkowe (w. parumbilicales s. Sappeyi) są to dodatkowe żyły wrotne wątroby, które w otoczeniu pępka zbierają się z żył skórnych, jak również w powłokach brzusznych z żż. nabrzusznych górnych i dolnych. Żyły te łączą się z sobą zazwyczaj w dwa przewody żylne w dolnym odcinku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły wrotne dodatkowe

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła wrotna

  Żyła wrotna (v. portae) o przekroju 15—20 mm, która doprowadza do wątroby znacznie większą ilość krwi niż t. wątrobna, powstaje ku tyłowi od głowy trzustki ze zlania się 2 lub 3 większych naczyń: ż. śledzionowej, ż. krezkowej górnej i ż. krezkowej dolnej; ta ostatnia uchodzi często czy to do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice wątrobne dodatkowe

  Tętnice wątrobne dodatkowe. Niezależnie od t. wątrobnej właściwej, do wątroby dochodzą stale dość liczne, bardzo drobne gałązki od tętnic sąsiednich (np. od t. nerkowej prawej, przeponowej dolnej, sutkowej wewnętrznej itd). Tętniczki te nie mają jednak znaczenia n aktycznego i t. wątrobna jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wątrobna właściwa

  Tętnica wątrobna właściwa (a. hepatica propria) jest gałęzią t. wątrobnej wspólnej. j jednej z trzech gałęzi t. trzewnej; przebiega ona w więzadle wątrobno-dwunastniczym do przodu od ż. wrotnej, a przyśrodkowo od przewodu żółciowego wspólnego, i przez wnękę wchodzi do wątroby. W stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność wątroby

  Czynność wątroby jest bardzo złożona, składa się na nią zarówno wydzielanie zewnętrzne żółci, jak i skomplikowane funkcje syntez i analiz oraz wydzialania dokrew-nego, mające podstawowe znaczenie dla przemiany materii i energii całego ustroju. Dopływająca do wątroby żyłą wrotną «krew...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewody żółciowe

  Przewody żółciowe (ducius biliferi) odprowadzające żółć ze zrazików zaczynają się na krawędziach zrazików (ryc. 202) jako krótkie przewody początkowe (wstawki) wysłane niskim nabłonkiem kostkowym. Łączą się one w przewody większe, wysłane już nabłonkiem wałeczkowatym, i biegną w tkance...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki wątrobne

  W tę to sieć naczyniową zrazika wbudowana jest sieć druga, złożona z nabłonkowych beleczek wątrób nych. Beleczki te składają się z powiązanych w sznury i pasma komórek wątrobnych, które stanowią element gruczołowy zrazika. Mają one kształt wielościennych brył o wymiarach 18 26 (j.. zawierają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła śródzrazikowa

  Żyła śródzrazikowa (v. intralobularis s. centralis), która zbiera krew z sieci włosowatej zrazika, zaczyna się paru gałązkami w niedużej odległości od wierzchołka zrazika, biegnie w jego osi i wychodząc przez podstawę uchodzi do żyły podzrazikowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /kaylen Dodano /10.01.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt

Do góry