Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GOTOWOŚC PERCEPCYJNA I JEJ DETERMINANTY

  Gotowość percepcyjna to stan organizmu, który warunkuje to, co będzie spostrzegane, to łatwość zastosowania określonej kategorii pamięciowej do danego materiału. To gotowość schematów poznawczych uzależniona od czynników:

  1.czynniki zewnętrzne-

  a)częstość uprzednich doświadczeń (tworzy efekt...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES SPOSTRZEGANIA JAKO PROCES ROZPOZNAWANIA I KATEGORYZACJI

  Istotą spostrzegania jest rozpoznanie. Rozpoznanie to określenie, do jakiej kategorii należy informacja. Proces trwa w czasie, porównuje zakodowane w pamięci długotrwałej informacje z impulsem (odkodowuje dzięki pamięci). Dochodzi do konfrontacji danych sesnosrycznych z pamięciowymi.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETEKTORY CECH

  To zespoły komórek nerwowych wyspecjalizowanych w odbieraniu, rejestrowaniu określonych funkcji przedmiotów. Tworzą one impuls nerwowy. Charakterystyczna jest dla nich habituacja: Obniżenie się wrażliwości komórek nerwowych na jednostajny bodziec.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘC SENSORYCZNA JEJ CHARAKTER I ROLE

  Pamięć sensoryczna (UTM) pozwala przechowywać informacje przkeazane przez narządy zmysłowe tak długo aż nie zostaną zebrane wszystkie informacje związane z danym obiektem. Rejestruje tylko fizyczne cechy przedmiotu, pomijając jego znaczenie. Daje ciągłość spostrzegania i możliwość wykonania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces SPOSTZREGANIA I JEGO FAZY

  Proces spostrzegania to tworzenie reprezentacji przedmiotu na podstawie informacji otrzymanych z narządów zmysłowych i zawartych w pamięci.

  Bodziec dystalny(bodziec zewnętrzny)->bodziec proksymalny(obraz powstający na siatkówce)-> wrażenie ( cechy bodźca zakodowane w impulsach->...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne teorie spostrzegania

  Wstep: teorie rozróżniają wrażenia od wyobrażeń, wrażenie to najprostszy proces psychiczny, to, co spostrzegamy( barwa, kształt). Spostrzeżenie to suma wrażeń.

  teoria asocjanistyczna (atomistyczna) Wund, Tishner: asocjaniści uważali ze pierwsze są wrażenia, dopiero z nich powstaje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podst. epistemologiczne stanowiska wobec procesu SPOSTRZEGANIA. Najbliższe współczesnej koncepcji postrzegania

  -spostrzeganie daje nam dokładny obraz świata. Świat jest takim, jaki widzimy, nie obejmuje ta teoria złudzeń i halucynacji]

  -nie spostrzegamy świata zewnętrznego, jedyne, co jest nam bezpośrednio dane to procesy poznawcze

  -domyślamy się na podstawie własnych procesów psychicznych analizując...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia psychologii pozn.

  -dopływające do człowieka informacje nie mogą być przez niego w pełni wytwarzanie, umysł cechuje ograniczona pojemność. Musimy selekcjonować informacje

  -człowiek przetwarza informacje za pomocą określonych strategii, wybór odpowiedniej strategii dokonuje się pod kontrolą świadomości. Po ich...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzustka - uwagi ogólne

  W trzustce (partereas) odróżniamy głowę (capui)> trzon (corpus) i ogon (cauda). Głowa objęta jest pętlą dwunastnicy, ogon sięga aż do śledziony. Przewód trzustkowy ductus paricreaticus s. Wirsungi) uchodzi na brodawce dwunastnicy większej, przewód trzustkowy dodatkowy (ductus panerealieus accessmus)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /10.01.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy trzustki

  Trzustkę zaopatrują bezrdzenne włókna współczulne pochodzące ze splotu trzewnego i włókna przywspółczulne nerwu błędnego: te ostatnie kierują się do trzustki ze ściany żołądka przez ścianę odźwiernika i dwunastnicy. Oba rodzaje włókien działają antagonistycznie na trzustkę. N. błędny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /10.01.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt

Do góry