Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PODST. FUNKCJE UWAGI

  -selekcjonowanie bodźców docierających do jednostki(dwie czynności można robić naraz). Rodzaje selekcji: pierwotna(przez narządy zmysłowe), wtórna( w procesach pamięciowych gł. W pamięci trwałej), trzeciorzędna (na poz. reakcji),ma charakter funkcjonalny.

  -czujność(uwaga nie tylko oddziela inf. od...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW WYOBRAŻEŃ NA PROCESY PSYCH. CZŁOWIEKA

  1.na pamięć(jeżeli kodujemy inf. werbalne i niewerbalne, to tracąc jedną z nich mamy drugą)

  2.na proces rozw. problemów(wyobrażenia uruchamiają proces twórczy, są narzędziami myślenia)

  3.na stany emocjonalne(używane podczas relaksacji)

  4.na efektywność pracy(wizualizacja sukcesu)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAVIO. 4 PODST. STANOWISKA RELACJI MIĘDZY RODZAJEM KODU A REPREZENTACJAMI UMYSŁOWYMI

  1.Głębokie kodowanie ma charakter werbalny, pośredniczy język(charakter lingwistyczny)

  2.Kodowanie ma charakter niewerbalny, obrazy są podst. do tworzenia wyobrażeń

  3.pdst.tworzenia wyobrażeń jest kod w postaci sądów(abstrakcyjne)

  4.teoria podwójnego kodowania(oba systemy- werbalny, niewerbalny-są...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE STANOWISKA OBRAZOWE I ABSTRAKCYJE W TWORZENIU WYOBRAŻEŃ

  OBRAZOWE- Kosslym- wyobrażenia przypominają rzeczywiste obrazy, ale są mniej wyraziste. Obiekty mają wielkość, kształt. Wyobrażenia są tworzone za pomocą pierwotnego kodu obrazowego. Poszczególne obrazki tworzą całość -wyobrażenie. Wyróżniamy.  

  2 Rodzaje reprezentacji: GŁĘBOKA(przechowywane w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYOBRAŹNIA - TRADYCYJNE ROZUMIENIE

  Wyobrażenia-umysłowe obrazy rzeczywistości, które pojawiają się pod nieobecność jakiejkolwiek rzeczy obiekty są wydobywane z elementów pamięci.

  Wyobraźnia-zdolność do tworzenia obrazów przedmiotów, którymi nigdy się nie zetknęliśmy. To pewna przestrzeń, pole do tworzenia wyobrażeń. Wyobrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLE PROCESU SPOSTRZEGANIA

  1.Zbieramy informacje o otoczeniu

  2. Dostarcza informacji o przebiegu i wynikach naszego własnego działania

  3. Ma charakter kontrolny i korekcyjny

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIDOKI I ICH RODZAJE

  Powidoki pojawiają się, gdy na nasze zmysły nie działa już bodziec. Rodzaje:

  1 pozytywne (przy zamkniętych oczach) dokładnie odzwierciedlają obraz przedstawionego przedmiotu, pojawiają się podczas bezwładności procesów nerwowych są pewną formą pamięci sensorycznej.

  2 Negatywne( utrzymują się...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Wpływ kontekstu na spostrzeganie

  Są 3 gr.bodżców kontekstowych wpływających na to, co będzie spostrzegane.

  Bodźce, które działały przed pojawianiem się spostrzeganego bodźca(kontekst)

  Bodźce współkonstektujace

  Bodźce występujące po wystąpieniu danego bodźca

  Bodźce mogą być Rózie odbierane w zależności...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCYJNY CHARAKTER SPOSTZRZEGANIA WG. NEISSERA

  Neisser uważa, że spostrzeganie ma charakter cykliczny i jest czynnością ciągłą, której trudno wyróżnić początek czy koniec. Równoprawne części cyklu to pobieranie informacji z otoczenia i ich poszukiwanie. To, co ludzie widza czują zależy od och oczekiwań, czyli antycypacji, dokonują tego na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO OBRONNOŚCI PERCEPCYJNEJ I JEGO ZNACZENIE DLA PROC. POSTRZEGANIA

  Polega na tym, że nie dochodzi do sformułowania spostrzeżenia, bo zostało ono emocjonalnie rozpoznane jako złe. Obronność percepcyjna jest przejawem orientacji emocjonalnej zagrażającego jednostce. Badania wykazały ze niezależnie od rozpoznania bodźca występowało jego rozpoznanie emocjonalne.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt

Do góry