Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fazy procesu pamięciowego

  KODOWANIE( rejestrowanie informacji )

  ZAPAMIĘTYWANIE (rejestrowane są inf. w pamięci, potrzebna jest koncentracja uwagi i znajomość celu, ważny jest adres informacji, miejsce, w którym coś zostaje zapisany, miejsce te wyznacza nasza ogólna wiedza o świecie. Im większa wiedza ogólna, tym więcej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pamięć jako ZDOLNOŚĆ

  (wł. jednostki pozwalająca przechować inf.); pamięć skł. Się ze zdolności specyficznych; możliwe jest ćwiczenie pamięci; pamięć jest skł. Inteligencji.

  Jako PROCES(proces psychiczny biorący udział w przechowywaniu inf.); pamięć składa się z faz; możliwe jest ćw. Faz; pamięć jest faza...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZJAWISKO UPRZEDZENIA

  Zjawisko związane z uwagą automatyczną polega na ułatwianiu spostrzegania przez odebranie wcześniej jakiegoś innego bodźca. Bodziec może zostać nieuświadomiony, podobnie jak całe zjawisko. Dowodzi to, że bodźce podprogowe nie mogą na nas wpłynąć.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów teorię refleksyjności E. Langer

  Wykazała, że refleksyjność ma duże konsekwencje dla zdrowia czł. Kiedy są zaangażowane osobiste interesy danej osoby, to łatwiej wchodzi ona w stan refleksyjności. Traktuje refleksyjność jako cechę osobowości. Człowiek refleksyjny bardziej analizuje i jest mniej podatny na błędy.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy automatyczne i kontrolowane

  AUTOMATYCZNE(nie angażują świadomości można wykonać 2 czynności naraz zadania łatwe i znane,wykorzystują proste Pr. Poznawcze:

  KONTROLOWANE(angażują świadomość trzeba zakończyć czynność,aby rozpocząć drugą. Zad. nowe i trudne, wykorzystują złożone Pr. Poznawcze)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są dystraktory i jakie są ich rodzaje

  To bodźce odwracające uwagę: ZEW.(odgłosy zagłuszajające) WEW.(myśli nieprzyjemne).

  Efekt rykoszetu: Pewne myśli i obrazy pojawiają się niezależnie od naszej woli, są natrętne i mają charakter nieprzyjemny- im bardziej chcemy je usunąć tym silniej i częściej wracają.

  >

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria uwagi S. Di Nuovo

  Uwaga ma charakter aktywny. Zaznacza zw. między uwagą,a świadomością. Pole centrum uwagi to treści swiadome. Następne pole uwagi to doświadczenia życiowe, dostępne świadomości. Nastepne to uwaga mimowolna-analiza bez udziału swiadomości. Ostatnie pole uwagi, to zachowania pozauwagowe.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie zasobów uwagi Khanemana

  Nasza uwaga ma taką funkcję jak pobieranie informacji. A to ile informacji pobierze zależy od pojemności uwagi. Zasoby zależą od: -trudności zad.(Podczas zad. Łatwych zużywamy mało zasobów i dlatego można robić dwie rzeczy naraz)-poziom pobudzenia organizmu(przy wyższym pobudzeniu dostępna jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA UWAGI NA POZIOMIE REAKCJI

  Selekcja trzeciorzędna- procesy selekcji występują w sekwencji przetwarzania informacji późno, dopiero w fazie organizacji i generowania się akcji. Selekcja ma charakter funkcjonalny.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGICZNE MECHANIZMY UWAGI

  ODRUCH ORIENTACYJNY receptory skierowane na źródło inf., ułatwia to odbiór bodźców najważniejszych;

  INDUKCJA UJEMNA pobudzenie okolic kory mózgowej-jednostka jest mało wrażliwa na dochodzące bodźce;

  HABITUACJA zmniejszenie wrażliwości na bodźce monotonne;

  MECHANIZM ZW. Z DZIAŁANIEM UKŁ.SIATKOWEGO...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt

Do góry