Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TEORIA PAMIĘCI Tulvinga

  Pamięć składają się z 3 uporządkowanych hierarchicznie i powiązanych systemów pamięciowych:

  PAMIĘĆ PROCEDURALNA(przechowuje nawyki, obszerna, jest podst., funkcjonuje niezależnie)

  P.SEMANTYCZNA(wiedza o świecie)

  P>EPIZODYCZNA(epizody z życia osobistego).

  Między systemami nie ma granic, a...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA TEORII GŁEBOKOŚCI PRZETWARZANIA INFORMACJI

  3 poziomy przetwarzania informacji.

  1.WSTĘPNY(analiza sensoryczna)

  2.GŁĘBSZY(interpretacja znaczeń)

  3.NAJGŁĘBSZY(wzbogacenie wiedzy, trwa najdłużej).

  Posiada 2 typy przetwarzania informacji:

  I typ-wtórny obieg jest na tym samym poziomie, na którym zatrzymało się przetwarzanie, to pamięc...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL PAMIĘCI NORMANA I RUMELHARTA

  Podst. Elementem sieci jest czynność. Występują 4 elementy: działanie reprezentowane przez predykat; sprawca; przedmiot i adresat działania.

  Jarek(sprawca)dał(predykat)Marysi(adresat)kwiaty(przedmiot)

  Zdarzenia sa połączone w ciągi które tworzą epizody. Epizody mogą wchodzić w skład jeszcze bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model pamięci semantycznej Collinsa i Quilliana

  Węzły to poszczególne pojęcia, a połączenia między nimi to relacje. Każde pojęcie ma pewne cechy i właśc.. Cechy charakteryzują kategorie tylko na danym poziomie ogólności

  Zwierze(je,oddycha)>ptak(ma pióra,lata)>kanarek(spiewa,żółty). Najszybciej dostępne cechy bezpośrednio dotyczące pojęcia:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ SEMANTYCZNA A EPIZODYCZNA

  SEMANTYCZNA (zawiera wiedzę ,która jest niezbędna do posługiwania się słowami i językiem, nie posiada emocji, automatyczne odtwarzanie nie zmienia jej zawartości)

  EPIZODYCZNA (odtwarzanie danych zmienia zawartość, posiada emocje, gromadzi doświadczenia życiowe, tracimy ja przez urazy, wypadki).

  Są w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘC OPERACYJNA WG. BADDLEYA I DOWODY ODRĘBNOŚCI PAMIĘCI KRÓTKOTRWAŁEJ I TRWAŁEJ

  Centralny system wykonawczy, który jest dostępny świadomości dzieli się na pętlę fonologiczną(tzw. głos zew. ,ma dwa składniki.

  Krótko przez szept, może być słyszalny przez nas) oraz centralny system składa się z notesu wzrokowo-przestrzennego (materiał w postaci obrazowej tzw. Oko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalne Modele pamięci

  ULTRAKRÓTKOTRWAŁA (UTM- pojemność 18 elementów,czas:o,5-2 sek. ścisła ze względu na modalność fonetyczną(mowa),echoliczną(dźwięk),rejestruje fiz. Cechy bodźca)

  KRÓTKOTRWAŁA (STM- czas ok.20sek.pojemność 7+/-2,kod ma charakter akustyczny(dźwięk)

  TRWAŁA (LTM- nieograniczona pojemność i czas...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorię przypominania Lofusów

  Proces przypominania jest Pr. dwufazowym, a jedną z jego faz jest pr. rozpoznawania. Np. Słowa o niskiej częstości szybciej rozpoznajemy, a o wyższej szybciej przypominamy> Ludzie używają różnych sposobów na odszukanie informacji.

  Czynniki wpływające na rozpoznanie i przypominanie to: częstość słów;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypominanie i rozpoznawanie - to te same procesy?

  Są to Procesy odmienne, ale często występują wspólnie gdyż nie tylko rozpoznajemy obiekt, ale również przypominamy sobie fakty z nim związane. Rodzaje zależności między przypominaniem a rozpoznawaniem:

  -Nieświadomy plagiat mówi o tym, że przypominanie występuje bez rozpoznania, odtwarzany zbiór...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLE PAMIĘCIOWE Tulvinga

  Mały cykl pamięciowy

  ZAPAMIĘTYWANIE- to spostrzeganie fiz. Cecha bodźca i kodowanie spostrzeżenia;

  PRZECHOWYWANIE- przechowywanie w kodzie charakterystycznym do danego rodzaju pamięci, rekodowanie i przechowywanie kodu rekodowania;

  WYDOBYWANIE-poszukiwanie inf. W pamięci(bodziec uruchamiający...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt

Do góry