Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA SYTUACJI PROBLEMOWYCH

  1.ze względu na zdefiniowanie celu: zamknięte (dobrze określony cel) i otwarte (słabo określony cel )

  2. Ze względu na ilość rozwiązań: konwergencyjne i dywergencyjne

  3. ze względu na konieczność obecności innych osób.(łamigłówki i gry)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy koncepcje wyjaśniające rolę jęz. w myśleniu

  1.Jezyk jest warunkiem i podstawowym narzędziem myślenia( mowa wewnętrzna)

  2 najpierw kształtuje się myślenie później język

  3. myślenie i język początkowo rozwijają się niezależnie później zaczynają na siebie oddziałowywać i język staje się narzędziem, jednak myślenie nadal wpływa na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest myślenie i jakie są jego podst. fazy wg. Craika?

  Jest procesem.świadomym i kontrolowanym, za jego pomocą tworzy się pewien model rzeczywistości.

  Przekład obiektów lub zjawisk na symbole-wytwarzanie innych symboli za pośrednictwem rozumowania-wysuwanie hipotez lub dokonywanie obliczeń-przekład nowych symboli na proces zewnętrzny.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstrzygnij dylemat: są 3 poglądy na strukturę pojęć, czy 3 rodzaje pojęć?

  Porównanie poglądów pod względem:

  1. Nabywania pojęć,

  2 reprezentacji umysłowej;

  3 czy jest rozróżnienie?

  4. Na czym polega podobieństwo?

  Klasyczny:

  ad.1 Abstrahowanie właściwości,

  ad2. Cechy definicyjne i charakterystyczne

  ad.3 Odpowiedź „tak”

  Probabilistyczny:

  ad1.Konstruowanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE FUNKCJE POJĘĆ

  Jest to reprezentacja umysłowa, która zawiera istotny opis wł. Klasy lub kategorii.

  EKONOMIA FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO(redukcja informacji przetwarzanych przez umysł) ROZUMIENIE I MYŚLENIE(wiedz dzięki pojęciom podzielona jest na sensowne części)

  KOMUNIKACJA(ułatwiają porozumienie się ludzi)

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interfejs

  INTERFEJS (układ sprzęgający, interface) - układ lub urządzenie umożliwiające wzajemną komunikację (przesyłanie informacji) pomiędzy dwoma różnymi urządzeniami. Interfejs zapewnia dopasowanie poziomów elektrycznych sygnałów oraz szybkości i formatu przesyłanych danych, a także określa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura dywizjonalna

  Charakterystyka

  Struktura dywizjonalna zalicza się do grupy struktur pośrednich. Jest to wynikiem tego iż w istocie jest to struktura hierarchiczna, a jednocześnie stanowi krok w kierunku organicznych struktur, które cechuje większa elastyczność i większe zróżnicowanie, odpowiednie do warunków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HTTP

  Charakterystyka

  HTML pozwala publikować w Internecie dokumenty zawierające nagłówki, tekst, tabele, listy, zdjęcia, formularze, pobierać za pośrednictwem "połączeń hipertekstowych" informacje z Internetu, projektować formularze oraz umieszczać w dokumentach arkusze kalkulacyjne, klipy wideo oraz inne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.01.2012 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA I JAKIE SĄ JEJ FORMY

  To zapis indywidualnych doświadczeń z przeszłości, Informacje są uporządkowane.

  NARRACJE WREBALNE(hist. dotyczące naszej przeszłości)ELEMENTY OBRAZOWE(dotyczą zdarzeń rzeczywistych i wymyślonych) EMOCJE(mogą skupić uwagę na jednym aspekcie zdarzenia)

  Organizacja informacji w pamięci...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ PROCEDURALNA A DEKLARATYWNA

  PAMIĘĆ DEKLARATYWNA (Posiadamy ją lub nie, nabywana dyskretnie, można ją zakomunikować werbalnie, twierdzenia, wiedza dostępna bezpośrednio, świadoma)

  P.PROCEDURALNA(można ją posiadać w różnym stopniu, nabywana podczas czynności, demonstruje się ja, wiedza nabywana pośrednio, produkcja...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry