Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Funkcje uwagi

  - Selekcjonowanie docierających informacji

  - Wykorzystywanie - do tworzenia wiedzy i regulowania zachowania tych informacji, które są uważane za ważne

  - fizyczne właściwości (nagłe, intensywne, wyróżniające się)

  - nowość bodźca (kontrast z innymi, np. mała reklama na pustej stronie)

  - zgodność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij czym jest uwaga

  Termin odnosi się do selektywnych aspektów spostrzegania, uwaga polega na tym ,ze organizm w dowolnej chwili koncentruje się na pewnych cechach otoczenia przy jednoczesnym (względnym) wykluczaniu innych jego aspektów. Uwaga może mieć charakter świadomy, co przejawia się w aktywnym wybieraniu pewnych bodźców...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz trzy wybrane złudzenia percepcyjne

  Gdy istnieje wyraźna rozbieżność pomiędzy tym co spostrzegamy, a rzeczywistymi faktami, doświadczenie takie określa się mianem złudzenia. W każdym przypadku same bodźce przyczyniają się do wystąpienia tego złudzenia. Dlatego są one widziane w ten sam złudny sposób przez wszystkich obserwatorów...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij czym jest percepcja

  Percepcja dotyczy całości procesów poznawania przedmiotu i zdarzeń w środowisku, odczuwania ich zmysłami, ich rozumienia, identyfikowania i nazywania oraz przygotowywania do zareagowania na nie.Percepcja stanowi jeden z obszarów p[sychologii poznawczej.

  Proces percepcji składa się z 3 etapów:

  1) odbiór...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz obszar psychologii poznawczej

  Psychologia poznawcza - jest to nauka badająca procesy i zmiany psychiczne ( wrażenia zmysłowe ), które następują podczas oddziaływania na mózg i psychikę człowieka. Zakładając percepcję jako mechanizm tworzący doświadczenie i porównując mózg człowieka do mechanizmu komputerowego, Psychologia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces myślenia twórczego

  To Proces psychiczny prowadzący do nowego wytworu. Jest złożony z szeregu operacji poznawczych którym towarzyszą stany emocjonalne i operacyjne. Najważniejszym momentem procesu jest wgląd czyli nieoczekiwana zmiana percepcji problemu prowadząca do nowego, głębszego i pełniejszego jego zrozumienia.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły rządzące operacjami umysłowymi

  ALGORYTM (eliminuje ryzyko niepowodzenia, jednoznacznie wskazuje na kolejne ogniwa łańcucha operacji gwarantując rozwiązanie)

  HEURYSTYKI(zawodne reguły, dają swobodę w wyborze operacji, niezbędne przy twórczym myśleniu) ich rodzaje to: reprezentatywności, dostępności, gracza, zakotwiczenia, wgląd...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są operacje umysłowe – typy

  To podst. elementy myślenia, których zbiory tworzą strategie umysłowe.

  ANALIZA(rozumowanie dedukcyjne; podział całości na części)

  SYNTEZA(rozumowanie indukcyjne; łączenie części w całość)

  Operacje umysłowe to podstawowe elementy myślenia, których zbiory tworzą strategie umysłowe, dzięki nim...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SŁABO OKRESLONYCH

  Problemy te charakteryzują się dużą niejasnością w sposobie rozwiązywania nakładanych na nie ograniczeniach i adekwatnością ich reprezentacji. Podstawowy sposób ich rozwiązywania to stopniowe redukowanie ich otwartości.

  Należy jasno określić do jakiego celu dążymy. Jakie sa potrzeby jednostki, i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE ELEMENTY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WEDŁUG HAYESSEN’ A

  stan początkowy ( punkt w jakim znajduje się jednostka, przed przystąpieniem do rozwiązywania problemów. Informacje dostarczone są konfrontowane z zasobami pamięci

  cel (wynik jaki jednostka chce osiągnąć rozwiązując problem

  operatory (kroki jakie trzeba podjąć by dojść od stanu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt

Do góry