Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Zmienione stany swiadomości - Halucynacje

    - Halucynacje, zwane też omami, to żywe, wyraziste spostrzeżenia, które mają miejsce przy braku obiektywnej stymulacji; stanowią one umysłową konstrukcję zastępującą danej jednostce rzeczywistość.

    - W przeciwieństwie do złudzeń, halucynacje są indywidualnymi doświadczeniami, nie podzielanymi...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /1 075

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zmienione stany swiadomości - Medytacja

    1. Medytacja jest formą zmiany świadomości, mającą na celu zwiększenie samowiedzy i polepszenie samopoczucia przez osiągnięcie głębokiego stanu uspokojenia, pozwala skupić się na swoim psychicznym i duchowym „Ja”.

    2. Medytacja z uwagą ograniczoną: osoba skupia się na oddychaniu i reguluje je...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /859

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zmienione stany swiadomości - Hipnoza

    Szeroka definicja hipnozy określa ją jako zmieniony stan świadomości, charakteryzujący się specyficzną zdolnością niektórych ludzi do reagowania na sugestię zmianami w zakresie percepcji, pamięci, motywacji o poczucia samokontroli.

    Osoby w stanie hipnotycznym doświadczają zwiększonej gotowości do...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /2 733

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zmienione stany swiadomości - Przytomne sny

    - Przytomne sny to zdawanie sobie sprawy z tego, że śni.

    - Jest to umiejętność, której można się wyuczyć przez regularne ćwiczenia.

    - Pozwala śniącym sprawować kontrolę nad ich marzeniami sennymi.

    - Badanie : używane są tutaj okulary, w których błyska czerwone światło, kiedy  wykryją sen REM;...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /864

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    SEN - na podstawie tekstu „Sen i marzenia senne”

    Co to jest?- Żyjemy wg rytmu dobowego. Cała fizjologia ( metabolizm, praca serca, temperatura, hormony) słabną w ciągu dnia. Po aktywnym dniu potrzebna jest nam regenerująca noc- sen. Trzecia część rytmu dobowego to okres spoczynku. W ciągu snu, w zależności od jego faz, zmienia się kształt...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /3 865

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Funkcje świadomości

    Świadomość pozwala przetrwać i umożliwia tworzenie osobistych i wspólnych dla danej kultury modeli rzeczywistości.

    Świadomość pełni szereg funkcji, które przyczyniają się do przetrwania gatunku

    odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o konstruowanie modelu rzeczywistości, zarówno...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /2 153

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Treść świadomości

    Świadomość - terminu tego użyć możemy do określenia ogólnego stanu psychiki ( jestem świadomy - czuwam, nie śpię) lub do określenia specyficznej treści psychiki (jestem świadomy jakieś informacji, działania).

    Treść świadomości - ogół informacji i treść psychiki, z których zdajemy sobie...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /3 288

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przetwarzanie kontrolowane i automatyczne

    Procesy kontrolne – procesy poznawcze wyspecjalizowane w nadzorowaniu i kontrolowaniu

    kontrola poznawcza- zdolność systemu poznawczego do nadzorowania i regulowania własnych procesów poznawczych, a także do planowanego sterowania ich przebiegiem

    rola kontroli poznawczej – jest szczególnie ważna wtedy, gdy...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /5 234

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wyjaśnij, na czym polega efekt Stroopa

    W eksperymencie Stroopa osoby badane mają określić kolor atramentu, którym napisano słowo i powstrzymać się przed przeczytaniem samego słowa ( np. gdy prezentowane jest słowo ZIELONY napisane kolorem czerwonym, to badani mają odpowiedzieć „czerwony”). Gdy dwa wymiary bodźców są zgodne ( np. CZERWONY w...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /4 411

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przestrzenne mechanizmy przetwarzanie informacji

    Rozdział 1

    Natura reprezentacji wyobrażeń i charakter operacji. Można odróżnić dwa stanowiska: opowiadających się za reprezentacją w formie sądów oraz opowiadających się za reprezentacją w formie wyobrażeń.

    Rozdzielczość i kontrast następczy barw jako zjawisko percepcji znajdują się...

    Ocena / Przedmiot / Psychologia

    Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012 Znaków /11 063

    praca w formacie txt

Do góry