Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tkanka galaretowata dojrzała

  Występuje głównie w okresie płodowym, tworzy zrąb pępowiny (galareta Whartona), a w życiu pozapłodowym ustroju wchodzi w skład miazgi zęba. Jej cechą jest obecność fibroblastów oraz substancji międzykomórkowej bogatej w proteoglikany i posiadającej włókna kolagenowe.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki przydanki (perycyty)

  Komórki te mają cechy komórek mezenchymalnych oraz mięśniowych gładkich. Ich cytoplazma zawiera aktynę i miozynę, dzięki czemu mają zdolności kurczliwe. Występują wzdłuż naczyń krwionośnych, szczególnie naczyń włosowatych, tętniczek i żyłek. Perycyty w pewnych warunkach mogą różnicować się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka tłuszczowa

  Tkanka tłuszczowa jest tkanką łączną, której komórki zawierają znaczne ilości tłuszczu. W budowie tej tkanki przeważają komórki tłuszczowe zwane lipocytami lub adipocytami. Substancji międzykomórkowej jest niewiele. Komórki tkanki tłuszczowej występują najczęściej w dużych zgrupowaniach, tworząc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka łączna właściwa

  W budowie tkanki łącznej właściwej przeważa substancja międzykomórkowa. W zależności od składu substancji międzykomórkowej oraz ilości substancji podstawowej i włókien, tkankę łączną właściwą można podzielić na:

  tkankę łączną wiotką

  tkankę łączną zbitą.

  Tkanka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki napływowe

  Komórki te są stałymi składnikami tkanki łącznej właściwej. Są nimi leukocyty pełniące funkcje obronne. Są to: granulocyty obojętnochłonne (neutrofile), granulocyty kwasochłonne (eozynofile), granulocyty zasadochłonne (bazofile) oraz limfocyty.

  Komórki te przedostają się przez ścianę naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka łączna włóknista wiotka (luźna)

  Tkanka łączna wiotka zbudowana jest ze wszystkich komórek tkanki łącznej (fibroblastów, plazmocytów, mastocytów, nielicznych komórek tłuszczowych, makrofagów, komórek napływowych) oraz substancji międzykomórkowej. Jej substancja podstawowa zawiera dużo wody i wykazuje niski stopień agregacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki tłuszczowe (steatocyty, lipocyty, adipocyty)

  Charakterystyczną cechą tych komórek odróżniającą je od innych komórek tkanki łącznej jest zdolność gromadzenia tłuszczu w cytoplazmie.

  Wyróżnia się dwa rodzaje komórek tłuszczowych:

  komórki tłuszczowe żółte (adipocyty jednopęcherzykowe)

  komórki tłuszczowe brunatne (adipocyty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka łączna włóknista zbita (zwarta)

  Charakterystyczną cechą tego typu tkanki łącznej jest przewaga włókien kolagenowych i w niewielkiej ilości sprężystych w stosunku do substancji międzykomórkowej. Włókna kolagenowe są grube i ściśle przylegają do siebie. Substancji podstawowej jest niewiele. Komórki są mniej liczne niż w tkance...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórki tłuszczowe żółte

  Komórki tłuszczowe żółte mogą występować w tkance łącznej pojedynczo lub tworząc gromadzące się głównie wokół naczyń krwionośnych małe skupienia, lecz na ogół mają układ zwarty w postaci zrazików, które tworzą tkankę tłuszczową żółtą. Wielkość komórek jest różna i zależy od stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanka zbita nieregularna

  Występuje głównie w skórze właściwej, w błonie śluzowej niektórych odcinków dróg moczowych, torebkach włóknistych niektórych narządów (wątroby, śledziony, nerki), w twardówce gałki ocznej.

  Tkankę tą charakteryzuje obecność dużej ilości włókien kolagenowych ułożonych w grube pęczki. Ułożone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Irmina674 Dodano /22.08.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt

Do góry