Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Chrząstka przegrody nosa

  Chrząstka przegrody nosa (cartilago septi nasi) ma kształt nieregularnej, czworobocznej płytki położonej pośrodkowo, która tworzy część przednio-dolną przegrody nosa i wypełnia trójkątną przestrzeń zawartą między blaszką pionową kości sitowej a lemieszem. Brzeg tylno-górny łączy się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości nosa

  Szkielet kostny nosa tworzą kości nosowe, wyrostek czołowy szczęki i brzeg przyśrodkowy trzonu szczęki, który swym wcięciem nosowym i kolcem nosowym przednim wraz z dolnym brzegiem kości nosowych ogranicza otwór gruszkowaty. Z powyższymi częściami kostnymi nosa zapoznaliśmy się w nauce o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa nosa zewnętrznego

  Podstawa kształtu trójkątnego ułożona jest poziomo, jeżeli nos jest prosty, lub nieco skośnie w obu pozostałych typach nosa. Może być skierowana już to ku dołowi i nieco do przodu kiedy nos jest wklęsły, już to ku dołowi i nieco do tyłu przy nosie wypukłym. Podstawa nosa ograniczona jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brzegi nosa zewnętrznego

  Brzegi boczne tworzą z powierzchnią twarzy podłużny rowek, który w dalszej części, jako bruzda nosowo-skrzydłowa (sulcus naso-a/aris) łączy się z rowkiem skrzydłowym, a dalej ku dołowi przedłuża się w bruzdę nosowo-wargową.

  Brzeg przedni utworzony przez połączenie się obu powierzchni bocznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie nosa zewnętrznego

  Obie powierzchnie boczne, trójkątne i pochylone ku policzkom są prawie równe i nieruchome w swej części górnej, gdzie spoczywają na szkielecie kostnym, silnie zaś ruchome oraz zazwyczaj nieco wypuklone w części dolnej, gdzie noszą nazwę skrzydeł nosa (alae nasi); zwykle są one oddzielone od części...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nos zewnętrzny

  Nos zewnętrzny (nasus externus) położony pośrodku twarzy między obu policzkami, poniżej czoła i powyżej wargi górnej ma kształt nieregularnej trójściennej piramidy. Podstawa piramidy skierowana jest ku dołowi, długa oś piramidy biegnie skośnie od dołu do góry i od przodu ku tyłowi. Na nosie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOS ZEWNĘTRZNY I JAMA NOSOWA

  Część wstępną przewodu oddechowego stanowi jama nosowa (cavum nasi). Z nauki o kościach znamy budowę kostnej jamy nosowej i zatok przynosowych. Błona śluzowa, która wyścieła cały ten obszerny układ jam, choć zasadniczo nie zmienia ich ogólnego kształtu, jednak wywołuje szereg odrębności, z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie i układ oddechowy

  Oddychanie, jeden z zasadniczych przejawów życia, jest bezpośrednim wynikiem przemian i spalań tkankowych dających ustrojowi energię wszelkiej postaci. Oddychanie polega na tym, że ustrój pobiera tlen ze środowiska, w którym żyje, oddaje zaś bezwodnik kwasu węglowego.

  Ustroje jednokomórkowe oddychają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /9 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Strategia Bezpieczeństwa

  Zatwierdzona 12 grudnia 2003 r. przez Komisję Europejską i powierzona Wysokiemu Przedstawicielowi ds. WPZiB, stanowi poważny krok w zakresie polityki bezpieczeństwa UE . Pierwszy raz: państwa europejskie zdecydowały się zdefiniować potencjalne zagrożenia określiły działania mogące przeciwdziałać ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony (ESDI)

  Pojęcie ESDI zrodziło się w 1991 roku jako próba koncepcyjnego powiązania ustanowionej w ramach Unii Europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z rolą NATO jako euroatlantyckiej podstawy europejskiego systemu zbiorowej obrony, podjęta przez grupę państw członkowskich Unii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt

Do góry