Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Kształt, położenie i stosunek krtani do narządów sąsiednich

  Krtań jest narządem nieparzystym, położonym symetrycznie; zajmuje ona środkową i przednią część szyi. Krtań ma kształt trójściennej piramidy, podstawa której skierowana jest ku górze, wierzchołek — ścięty i zaokrąglony ku dołowi. Z trzech powierzchni piramidy dwie: prawa i lewa zwrócone są do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /3 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój krtani

  Krtań powstaje z dwóch niezależnych od siebie i różnorodnych składników. Błona śluzowa wyściełająca krtań należy do jelita tułowiowego, chrzęstny szkielet krtani, mięśnie, naczynia i nerwy — do układu łuków skrzelowych. Drogi oddechowe dolne zawiązują się po stronie brzusznej jelita...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /4 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krtań

  Krtań (larynx\ laryngeoin = krzyczeć), górny odcinek dróg oddechowych dolnych długości 4—6 cm, wykształcony jest w narząd głosowy. U mężczyzn krtań jest widoczna na szyi w postaci wyniosłości krtaniowej albo tzw. jabłka Adama (prominentia laryngca s. fiomum Adami); podczas łykania, mowy czy śpiewu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy błony śluzowej nosa

  Nerwy błony śluzowej okolicy oddechowej pochodzą z pierwszej i drugiej gałęzi n. trójdzielnego. Przedni, mniejszy odcinek błony śluzowej ściany bocznej i przyśrodkowej zaopatrują gałęzie nosowe przednie z pierwszej gałęzi n. trójdzielnego (drogą n. nosowo-rzęskowego i sitowego przedniego)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej

  Naczynia chłonne błony śluzowej jamy nosowej uchodzą 1) do węzłów poza-gardłowych położonych do przodu od trzonu 2 kręgu i 2) do węzłów podżuchwowych. Dalszą stacją limfatyczną wszystkich tych naczyń są węzły chłonne szyjne głębokie górne. Przypuszczalnie istnieje połączenie naczyń...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły jamy nosowej

  Żyły błony śluzowej przebiegają tą samą drogę co tętnice i łączą się z żyłami jamy czaszki i oczodołu. Z przedniej i górnej części jamy nosowej przez żż. sitowe, przednią i tylną, krew żylna wiewa się do ż. ocznej górnej, z części tylnej i dolnej do splotu skrzydłowego. U dziecka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice jamy nosowej

  Jamę nosową zaopatrują gałęzie t. ocznej (z t. szyjnej wewnętrznej) i t. szczękowej (z t. szyjnej zewnętrznej). Z t. ocznej wstępują do jamy nosowej 1) t. sitowa przednia i 2) t. sitowa tylna; pierwsza zaopatruje część przednią ściany bocznej i przeciwległą część przegrody, druga okolicę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica węchowa jamy nosowej

  Okolica węchowa (regto olfarto-ria) błony śluzowej jest u człowieka niewielka; zajmuje ona tylko małżowinę górną i najwyższą oraz odpowiednie przewody, nieznaczny sąsiedni odcinek małżowiny środkowej i przeciwległą część przegrody nosowej. Okolica węchowa ma zabarwienie żółtawe, zawiera...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okolica oddechowa jamy nosowej

  Okolica oddechowa (regio respiratoria). Błona śluzowa właściwa okolicy oddechowej spoczywa na zbitej warstwie tkanki łącznej, która stanowi okostną i ochrzęstną kości. Okostna czy ochrzęstną odgrywa więc tu rolę tkanki podśluzowej.

  Do okostnej przylega warstwa tkanki łącznej — blaszka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka klinowa

  Zatoka klinowa (sinus spkenoidalit) mieści się w trzonie kości klinowej. Obie zatoki, prawa i lewa, przedzielone kostną przegrodą rzadko tylko ustawioną ściśle pionowo w płaszczyźnie pośrodkowej, są zwykle asymetryczne. Są one również bardzo zmienne pod względem kształtu i wielkości.

  W ścianie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /abibigail Dodano /11.01.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt

Do góry